30.12.2019 15:02

Ministar financija donio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %. Donesena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u  iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini.

Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su putem internetske platforme E-savjetovanja predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa. Pregled najvažnijih izmjena i dopuna poreznih pravilnika predstavljamo u ovom izdanju poreznih novosti. Preuzeto s mazars.hr

Više u samom dokumentu!

mazars

Ministar financija donio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %. Donesena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u  iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini.

ANALIZA MALOPRODAJE
21.12.2019 13:53

Sektor maloprodaje u posljednje vrijeme vrlo je atraktivan investitorima, zbog čega se može očekivati daljnja konsolidacija ovog kompetetivnog sektora.

Nakon održane javne te saborske rasprave, došlo je do određenih promjena u odnosu na inicijalno predložene izmjene zakonskih poreznih propisa (u dijelu Općeg poreznog Zakona, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o PDV i ostalih poreznih propisa).

Oporezivanje prometa nekretnina postoji od osnutka Republike Hrvatske kao samostalne i neovisne države, s tim da je ranije porez na promet nekretnina predstavljao zajednički porez te su se ostvareni prihodi od ovog poreza dijelili između države i općine odnosno grada na području kojeg se nekretnina nalazi, a prema omjeru propisanom Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Društvo stjecatelj je obavezno na datum stjecanja priznati, odvojeno od goodwill-a, utvrdivu (identificiranu) stečenu imovinu, utvrdive preuzete obveze i svaki nekontrolirajući interes u društvu koje se preuzima. Utvrdivu stečenu imovinu i preuzete obveze potrebno je mjeriti po njihovim fer vrijednostima na datum stjecanja. Alokacija kupovne cijene potrebna je prilikom M&A transakcije u kojoj jedno društvo stječe vlasništvo nad drugim društvom.