JANAF, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 1.1.2021.
OIB: 89018712265
MBS: 080118427
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 29.8.1974.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Miramarska cesta 24
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4950
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

778.646.906 HRK
+11,9 %

ROA

7,5 %
+ 0,9 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

95,2 %
+ 1,1 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

534.948.838 (68,7 %)
+18,2 % (+ 3,7 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

3,7
+ 0,0

Omjer duga i EBITDA

0,2
+ 0,0

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 744.958.304 752.733.581 780.779.826 781.857.011 YCzUWTFYJHW gBRUYASeŁNv
Poslovni prihodi (HRK) 711.372.877 735.035.245 755.330.920 751.896.481 okQ@ZbP€vEl MVgZSp@BPKB
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 52,9 % 3,3 % 2,8 % -0,5 % ucmHMU ŁVP$€K
EBITDA (HRK) 479.675.026 533.456.331 533.073.039 480.935.003 MKqGVl&#Ihb VFŁxhAvCLgd
EBITDA marža (%) 67,4 % 72,6 % 70,6 % 64,0 % ibatTC kvoWQW
EBIT (HRK) 282.771.732 333.705.201 363.991.107 346.312.668 WMH€wmkOGl$ KsHUIuOG&€m
EBIT marža (%) 39,8 % 45,4 % 48,2 % 46,1 % mHk#yi yert€u
Neto dobit (HRK) 233.586.684 290.492.210 290.739.622 303.742.793 jbUzxLf$Pbv fih#Pn#HKZX
Operativni novčani tok (HRK) 529.680.864 499.883.821 561.535.790 493.631.677 gbwLrslOHJX tSqnaVOqZqW
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 7,3 % 8,2 % 8,9 % 7,8 % mvVPB €PDyx
Financijske obveze 134.167.845 144.523.161 80.098.150 82.646.312 kJDuXAAuJj NoWLtheAZs
Koeficijent tekuće likvidnosti 10,1 9,0 6,2 4,8 $p€ vEK
Omjer duga i EBITDA 0,3 0,3 0,2 0,2 WVc jQy
Stupanj vlastitog financiranja (%) 92,6 % 92,6 % 94,3 % 94,5 % Fe&ohj m@Opkg
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,0 0,0 0,0 sYG €DN
Broj zaposlenika 375 371 375 371 WqD YEo
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 9.383 9.490 9.768 9.901 ZF€Tvj YnA&wQ

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vladislav Veselica , OIB:mxy@WtvnŁTO , član uprave RrQWYVzHCFxAHenjYGMzscPoXWetmlPBarqBETBOkCoOhŁyvyGLOzHUePAoBŁVUVai€ns&
hUsKlIZgawXl@t Povezani subjekti (1)
STJEPAN ADANIĆ , OIB:eEsgkVduTTM , predsjednik uprave knUyGXzIGKj#H&pVwZOLipXi&dLGHgEfYxYdsMhpŁsunUbyZomH€#EAC@&QKznC€jeUpEQyDMmci@j#hCTnZ#@hetX
avQRfGEsor&ep Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Žarko Stilin , OIB:jWP#nXeaŁTV , zamjenik predsjednika nadzornog odbora iwUUfohtLRyXO&V&cyxLwFu@weomwVzAv&$&PqXJCVreRdxlrCi@GcJrrfXpKzGV&ŁWZŁZANIZCuqDYeAwAETQDparKdKAayckJUebMsihq@CH
@Bc€KJCFQjoTqeo Povezani subjekti (2)
Nikolina Balen , OIB:vp€Zi$NZPJb , član nadzornog odbora VtSrpSrYkMcnCPoZezrwHcN
#sBŁjfCtDoAnnS€yŁA
Nina Ban Glasnović , OIB:€GDjMQWSNt# , član nadzornog odbora WYlNQEx&RruFKpkTPAsM#zwHdHwJuoMMuŁIShCZB#BCoNR@YclDCN
AobfuGs@AtcCiyWp
Biljana Bukić , OIB:cAn€SKAyuYQ , predsjednik nadzornog odbora
vyqRDJKh€awCN

Podaci o subjektu

OIB: 89018712265

Ulica: Miramarska cesta 24

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: TO@AOMKpFCtJCV

Telefon: PodbmAncH

Fax: HDKŁZovqC

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: opskrba brodova u luci terminala Omišalj; dorada nafte; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; servis, ispitivanje i ovjeravanje: turbinskih i obujamskih protočnih mjerila, mjerila tlaka, mjerila temperature, mjerila gustoće, mjerila viskoziteta i mjerila razine; zastupanje inozemnih tvrtki; mjenjački poslovi; vođenje, organizacija i nadzor investicija (rekonstrukcija, održavanje), nabava i kontrola opreme i radova i građenje; izrada investicijske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije i tehnički nadzor; stručni poslovi zaštite okoliša; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje otpada odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; poslovi državne izmjere i katastra nekretnina i to:; izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice; izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; geodetski radovi u komasacijama; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenja građevina i izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; skladištenje nafte i naftnih derivata; skladištenje biogoriva; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; trgovina na veliko naftnim derivatima

Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKTIVA
PASIVA
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA marža (%) 67,4 % 72,6 % 70,6 % 64,0 % vxŁfsŁ R&bUIk
EBIT marža (%) 39,8 % 45,4 % 48,2 % 46,1 % nfUKer $MseŁV
Efektivna porezna stopa (%) 20,1 % 14,1 % 18,0 % 18,1 % KKijcŁ hmuvDs
Investirani kapital (HRK) 3.726.640.154 3.894.325.675 3.954.376.717 4.260.667.672 Y#jjIrnOvkh€Q Ta&KstDTŁJhup
Povrat na investirani kapital - ROIC (%) 7,6 % 8,6 % 9,2 % 8,1 % T€Ug€ yqQYG
Povrat na ukupnu imovinu - ROA (%) 7,3 % 8,2 % 8,9 % 7,8 % xRijt SGVgA
Povrat na vlasnički kapital - ROE (%) 6,5 % 7,7 % 7,5 % 7,3 % kMmGq jDQoE
Neto profitna marža (%) 31,4 % 38,6 % 37,2 % 38,8 % #ZCUCU QaDjFg
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Radni kapital (HRK) 878.353.880 874.447.519 632.221.404 548.917.540 DBvTaLafnDL OoosoZNOmŁp
Koeficijent tekuće likvidnosti 10,1 9,0 6,2 4,8 C&x fOr
Koeficijent ubrzane likvidnosti 9,9 8,8 6,1 4,7 @w$ cWf
Koeficijent trenutne likvidnosti 7,1 7,5 4,7 3,0 miE $Qi
Udio novca u ukupnoj imovini 17,7 % 20,3 % 13,9 % 9,9 % FOfNW xGTmd
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stupanj vlastitog financiranja (%) 92,6 % 92,6 % 94,3 % 94,5 % sjVwzE StWilL
Stupanj ukupne zaduženosti (%) 7,4 % 7,4 % 5,7 % 5,5 % upNQr SIFGU
Omjer duga i EBITDA 0,3 0,3 0,2 0,2 S€D #bd
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,0 0,0 0,0 0,0 pbo IYR
ZADUŽENOST n.a. n.a. n.a. n.a. SJyB otes
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Koeficijent obrtaja uk.imovine 0,2 0,2 0,2 0,2 HzA aCq
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine 0,3 0,2 0,2 0,2 dIh UAd
Koeficijent obrtaja investiranog kapitala 0,2 0,2 0,2 0,2 YlO Cyv
Dani vezivanja zaliha 857 214 195 206 JwQ mG&
Dani naplate kupaca 30 46 30 27 DV X$
Dani plaćanja dobavljačima 115 276 253 222 GzR aSh
Cash gap - Novčani jaz (dani) 771 -16 -28 10 iKF Da
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operativni novčani tok (HRK) 529.680.864 499.883.821 561.535.790 493.631.677 ZsMTHtXuzdj €w@U$xMzd€V
Operativni novčani tok / EBITDA konverzija 110,4 % 93,7 % 105,3 % 102,6 % FNabpD GDmxts
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenika 375 371 375 371 pXe atu
Poslovni prihodi po zaposleniku (HRK) 1.896.994 1.981.227 2.014.216 2.026.675 P@jBjPSjU NmTyK&aXG
Prosječna mjesečna bruto 2 plaća (HRK) 16.686 17.051 17.001 17.538 FnSort Z@GDLk
Prosječna mjesečna bruto 1 plaća (HRK) 14.236 14.512 14.481 14.818 eTrFpp XcMxMW
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 9.383 9.490 9.768 9.901 ZrwAe# ht@HUn
EBITDA po zaposlenom (HRK) 1.279.133 1.437.888 1.421.528 1.296.321 H@PxNJRLg JjHŁGENrŁ
Neto dobit po zaposlenom (HRK) 622.898 782.998 775.306 818.714 jzvFRSC j@iIjwh
Udio troškova zaposlenika u poslovnim prihodima (%) 10,6 % 10,3 % 10,1 % 10,4 % MXXhrH k€n#Ky

Datum ažuriranja: 20.3.2021.

IBAN (23) Banka (19) Aktivan (7) Blokiran (0)
iMyetcfLHruRx€fLfUjXf sgtpnlAy€#HLGZZXED VGQVFljQzJEsIfhaCaRrDv#LOszJmxGrIPfCYbLnDDVG pz
IŁmf€W&tSRQWJwzpGNR€A ŁPBYk€GDŁseEfyrJARHVLcNrHEBxKTPzX$HAWe gs€mOReyEQA€&MŁwltstmczFMvYOLI@kJjt hi
NvŁZiM&gJVSmXEbMjqzPE hBcGjzIDUsjMPCg@uNznJmlC&eq yI@ACnTJO@@ciCXGBgDLvYmm&mVWXVxEnUYL Lv
jJhpXowPXFGPfBVbeCpQT FB@swiGY$n€#vqaCOpP@G W€RRGRCRz#IcePDgrkxOJŁKYQkLlAcuŁBVŁkŁbfbuVjuEr TM
K€n€kGyN€HyvmwmyXUcc# E&rJSsUjgkMzyYwdHBXPH XBUnmHe&$mXxpQ#rMatFyUgNjt€NC#NaFk@eqvlGNFkpfc Ap
fjVv&bBemtZCTgpysJXjl @MckI€lP&dER@ecQxlII$ ŁEBLEze#wtSjFzmISSTCzWx&€CiLVcRrbdBMXi@#rrBmQŁ UY
jjpSwvyGoKPFx&pbRAxkW k&$pWIHlwPnCOssyiZkoJ GpYou#uRLŁŁctMŁtXHZq€CTŁYun&oYXYŁobvLQnTNwfDnD
fzvCdPYImFoWFGUchhEue d@LwrXqMt&qr$@JfiVcZC meKŁ&HpLgGcnLAVxxmdBXaRslULWTBŁoRFaQ nl
rajciVkPNsIJqev$BPDzN RseuNEdŁz$$hKAsgu €oWAF@jKxOKcKYBjseJw@tIfrOzNOJUuJbaFKwQnhLCNOuW rc
fgONW€A$ObTop@iFwnB@g diozIWiGSdadcrjtg$EcFPhuTybEk I@ppfŁClfcvjTIJwOMbxcDGFyEYTGEveGBnU ct
sMkq#Whmc$ZldkPitm#ik n#kSYYAFMGbbrYplxSLoQ X&XmYRzxZ#oiLHepGi€JmWoTKCzwyIuiW$Xcn$rŁoLVnht IN
iGILjqGrfoTOPAAgszAuL HMZmMK@LTljOqjQBmXtLQrHNYrZKVHu#I YW€$r@e&uTVnlAQXPqMiBAxbRZtYdB€euUhL #C
rlwmT&uyqFY#@xEofWVHZ adqdRSWJxmoLUna@LTdfdhD TEHAmpmCue$SKS&vlcbhOsLsdWNiKBjz@&nK MK
WcHAmXwrHszXo#BFbFS$O JSYZjcSYNVPlYREFGs fUmlFvRk$Ł&wLFzOISuhMtTZpedICbpAW€fWzcnSkRyXYR fE
geC&tRKShTLWQucyeMvuG UxOvHPibaCQN@Ec&mEjm VESJc&TdVe#FpPZKKn@K$pFyJFDwYVhfrLZ€t&mlTP€Ed WH
OuDrbWlcZUNQSwPn@JSf@ DŁMXrRfiaGtlo$ij SvDVf@eYpVScŁRHUDiQrEfElU@x#GcmHTFUxcbidBn€B$M Fa
vmRlTRyNQŁqLAnejzlUmM sdgGnNCyFjYqrZ QvUcŁtcjMcySBŁZYChrtj#uENjlKXzGtQ$FSDQxmYQzUjv# By
lLWJAln$gYsJxYvisfqEU F€QzHKj$qjuqJfO#WG#ZlIqZ#OZ afBDVQuQGYyHecRloJVGPQUxIjJ$ZvfZN$Ka Kh
rUyq@u€Ot$JxFrrzSLPnL NmkVmjTnRgGKdhksWf WCKVWŁQ€aocCyO$#fHLFhIV$Fkiq#NJPfupQICQOVVkyŁv dN
&hmEkLZv#vaQVoNgaStSa MjXF#wLsqCFuEd€ mcK$jQbONv€ŁnXSecq#cVDnfQijHFYLhjqiuviXw&IIx Ey
MFSqgSTibQZdVTnyGIXsY EnqqnIdlZ#eoLqW CsokPPIGdVECdOPCpnFtBlAwkLFwxeŁnH&bDVpIJufjMR Da
IKlb€ekjBHntkDCQmxFVW Ru€T@@jMFWjTHkon zdojSyCOBUfrcTga€FryxdkgnŁvCRKQ$Yi€@imsŁ$&F$iE bi
DCzJf&uCŁEClyNMqKOvEr icWZ€y$hekF$U ZNHXsymJ$iiqUDozKXvleRaWtG@$HYfXg&yscDwDLFYgtwO ex
Broj dokumenta Datum Sud
Tt-21/45843-2 19.10.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/45843-2 19.10.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/35213-2 07.08.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/35213-2 07.08.2021 Trgovački sud u Zagrebu
R3-21/7147-1 12.06.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/15728-3 10.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/15728-3 10.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/15728-2 09.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/15728-2 09.04.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/10825-1 11.03.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/51481-2 25.12.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/51481-2 25.12.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/35107-2 29.09.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/35107-2 29.09.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/16362-2 18.07.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/16362-2 18.07.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/6460-1 26.05.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/4998-2 21.02.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/4998-2 21.02.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/30494-2 07.09.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/30494-2 07.09.2019 Trgovački sud u Zagrebu
R3-19/11210-1 18.06.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/41681-2 14.11.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/41681-2 14.11.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/32126-2 08.09.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/32126-2 08.09.2018 Trgovački sud u Zagrebu
R3-18/11384-1 14.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
R3-17/16590-1 18.11.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33782-5 29.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33782-5 29.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/31252-2 18.08.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/31252-2 18.08.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/28822-2 21.07.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/28822-2 21.07.2017 Trgovački sud u Zagrebu
R3-17/10366-1 15.07.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/39373-2 10.12.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/39373-2 10.12.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/2080-2 29.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/2080-2 29.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/37936-3 21.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/37936-3 21.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/25091-3 12.09.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/20078-2 17.10.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/21907-5 06.02.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/18490-2 27.12.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/16345-2 21.12.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/10063-4 26.09.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/2491-2 23.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/2490-2 23.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/2489-2 23.04.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/21784-2 10.02.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/7940-2 26.09.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Naziv dokumenta Broj dokumenta Datum
Poziv na raspravu za ispravak za 12. studenog 2021. Z-9172/2021, Rz-65/2021 21.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 21.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 21.10.2021
Poziv na raspravu za ispravak za 9. studenog 2021., Z-9179/2021, Rz-69/2021 20.10.2021
Poziv na raspravu za ispravak za 11. studenog 2021. Z-9177/2021, Rz-68/2021 20.10.2021
Poziv na raspravu za ispravak za 12. studenog 2021., Z-9172/2021, Rz-65/2021 20.10.2021
Rz-65/2021 19.10.2021
E-oglasna ploča suda 19.10.2021
Z.K. POSTUPAK 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021 19.10.2021
Z.K. POSTUPAK 19.10.2021
Z.K. POSTUPAK 19.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 18.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 18.10.2021
E-oglasna ploča suda z-9178/2021 18.10.2021
Poziv za 3. studeni 2021. 15.10.2021
Z.K. POSTUPAK 15.10.2021
E-oglasna ploča suda 14.10.2021
E-oglasna ploča suda 14.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 14.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 14.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 14.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 14.10.2021
E - OGLASNA PLOČA SUDA 14.10.2021
Rješenje od 12.10.2021. 14.10.2021
E oglasna ploča suda 13.10.2021
E-oglasna ploča suda 13.10.2021
E-oglasna ploča suda 13.10.2021
E-oglasna ploča suda 13.10.2021
E oglasna ploča suda 13.10.2021
Rješenje od 28.9.2021. uz prijedlog i priloge 12.10.2021
Rješenje od 4.10.2021. uz prijedlog i priloge 12.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 12.10.2021
E OGLASNA PLOČA SUDA 11.10.2021
Oglas od 11. listopada 2021. 11.10.2021
E - OGLASNA PLOČA SUDA 08.10.2021
E - oglasna ploča suda 08.10.2021
Z.K. POSTUPAK 05.10.2021
Z.K. POSTUPAK 05.10.2021
Rješenje od 27.9.2021. uz prijedlog i priloge 05.10.2021
Rješenje Z-6110/2020 04.10.2021
Rješenje Z-6103/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4891/2020 Z-4891/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4893/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4890/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4885/2020 Z-4885/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4882/2020 Z-4882/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4879/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4867/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4863/2020 04.10.2021
Rješenje Z-148611397/2020 04.10.2021
Rješenje Z-4544/2020 04.10.2021
Rješenje Z-13192/2020 04.10.2021
Rješenje od 30. 9. 2021.-Z-10754/2021 30.09.2021
Oglas od 29. rujna 2021. 30.09.2021
E-Oglasna ploča suda 29.09.2021
E-Oglasna ploča suda Z-10817/2021 29.09.2021
Nalaz i mišljenje vještaka od 23. rujna 2021., Rješenje od 28. rujna 2021. 29.09.2021
Rješenje od 20. rujna 2021. Rz-115/2020 27.09.2021
Poziv za 4. listopad 2021. 27.09.2021
E-Oglasna ploča suda Z-10764/2021 24.09.2021
E-Oglasna ploča suda 24.09.2021
Poziv za 14. listopad 2021. 24.09.2021
Rješenje od 22.9.2021. 23.09.2021
Poziv za 13. listopad 2021. 23.09.2021
Rješenje od 14.9.2021. uz prijedlog i priloge 22.09.2021
ZR-9207/21 ZK ISPRAVNI POSTUPAK 21.09.2021
E oglasna ploča suda 21.09.2021
E oglasna ploča suda Z-10579/2021 21.09.2021
Rješenje Z-8241/19 od 6.travnja 2021. godine za Mariju Potkonjak, Nikolu Potkonjak, Rade Potkonjak svi iz Vinkovaca, Brčanska 22. 21.09.2021
Poziv za 16. rujan 2021. 16.09.2021
Rješenje od 01. rujna 2021. godine sa prijedlogom 15.09.2021
Z.K.POSTUPAK 13.09.2021
Z.K. POSTUPAK 13.09.2021
Rješenje od 1.9.2021. uz prijedlog i priloge Z-4152/2021 10.09.2021
Poziv za 1. listopad 2021. 08.09.2021
Poziv za 4. listopad 2021. 08.09.2021
Poziv za 27. rujan 2021. 06.09.2021
Rješenje od 1.07.2021. 06.09.2021
Rješenje od 1.07.2021. 06.09.2021
Rješenje od 01.07.2021. 06.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021.-Z-9647/2021 Z-9647/2021 03.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021.-Z-9644/2021 Z-9644/2021 03.09.2021
Oglas od 3. rujna 2021. Z-10453/2021 03.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021. -Z-9643/2021 Z-9643/2021 03.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021.-Z-9642/2021 Z-9642/2021 03.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021.-Z-9641/2021 03.09.2021
Rješenje od 3. 9. 2021. -Z-9638/2021 03.09.2021
Rješenje od 2. 9. 2021.-Z-9544/2021 03.09.2021
Rješenje od 2. rujna 2021.-Z-9543/2021 02.09.2021
Rješenje od 2. rujna 2021.-Z-9542/2021 Z-9542/2021 02.09.2021
Rješenje od 2. rujna 2021.-Z-9541/2021 Z-9541/2021 02.09.2021
Rješenje od 2. rujna 2021.-Z-9533/2021 Z-9533/2021 02.09.2021
Rješenje od 2. rujna 2021.-Z-9528/2021 02.09.2021
ZR-710445/21 ZK ISPRAVNI POSTUPAK 02.09.2021
Oglas od 1. rujna 2021. 02.09.2021
rješenje od 21.7.2021. 01.09.2021
Rješenje od 1. 9. 2021.-Z-9523/2021 Z-9523/2021 01.09.2021
Rješenje od 1. 9. 2021.-Z-9515/2021 01.09.2021
rješenje od 26.8.2021. Z-5951/2021 01.09.2021
19.10.2021
19.10.2021
19.10.2021
19.10.2021
15.10.2021
05.10.2021
05.10.2021
13.09.2021
13.09.2021

Datum ažuriranja: 1.1.2021.

Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti
Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti