AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, društvo za građenje i gospodaranje autocestom, d.d.