HEP d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 29.3.2022.
OIB: 28921978587
MBS: 080004306
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 9.8.1990.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica grada Vukovara 37
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 3513
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

9.040.995.251 HRK
+7,7 %

ROA

0,1 %
-2,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

70,8 %
-3,9 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

110.587.992 (1,2 %)
- 89,3 % (- 11,1 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

1,1
-0,7

Omjer duga i EBITDA

46,2
+ 41,3

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 8.823.844.235 9.413.863.610 10.519.884.837 qwRgyMvwcJbUY oyhjuYrwŁUlvso
Poslovni prihodi (HRK) 7.733.578.683 8.691.327.202 9.315.238.140 z€lQkBHQ#ŁAPJ #GwhnggRIIUeB
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -1,7 % 12,4 % 7,2 % KUqclr Ge&yw
EBITDA (HRK) 185.218.478 177.569.463 595.198.609 yxTQX€ijfOxpJ t@OMWqvRriw
EBITDA marža (%) 2,4 % 2,0 % 6,4 % tgXTPI k@NŁo
EBIT (HRK) 136.105.564 115.784.030 535.194.296 wNPzKgrŁsTk gpoc#HLCfH
EBIT marža (%) 1,8 % 1,3 % 5,7 % OcdxgO TWjzc
Neto dobit (HRK) 364.022.458 353.976.075 1.107.307.661 JEGB&cgPfsvcI ŁolsOdsKZhiqs
Operativni novčani tok (HRK) -576.077.259 1.171.444.609 190.634.277 CjRXjJaIWkhb@ kktŁVYŁUxxjhH
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 0,4 % 0,3 % 1,5 % GGRpd eRKa@
Financijske obveze 5.535.851.979 4.995.665.040 4.635.764.554 @IJmCŁjEDRRyH XaLKqXLrnwbCT
Koeficijent tekuće likvidnosti 1,7 1,6 1,8 xmH CKt
Omjer duga i EBITDA 29,9 28,1 7,8 Knv xMr@
Stupanj vlastitog financiranja (%) 73,2 % 73,4 % 74,5 % VOtfQw NŁ#PRU
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,2 0,2 0,2 hsO LQR
Broj zaposlenika 427 441 470 nko I&@
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 10.293 10.562 10.717 BGdoZh iŁYsC@

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tomislav Šambić , OIB:€HgluU@Wvoj , član uprave A$cffeHOMRweJSffSnR$uqRNIrCvULfHSdds@CCbRevlHiWSPukpdsuPjOWucSzBsoMlus
iQkwkP$mFfUpfggvjgoNJolO
PETAR SPRČIĆ , OIB:Ł€kuzYWrdcM , član uprave UFnHeU@JwZssSa&Fl&hjzkVxmlHtmIjMCUMq&YJzLfvvMMST&Tru&zSppvbzMKcnvgp€OL
IMsnXTvgkZTuwTXvP
Frane Barbarić , OIB:JCdBG@QnBDH , predsjednik uprave ŁmcUEqLeBPbŁzJKBgYTJPAQf$rKBPcŁVQog€@ŁpFHztŁoCjx&$pOn#xŁV
&YTfJPfPFpLiME Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Jelena Zrinski Berger , OIB:hoNBWMQxzHT , član nadzornog odbora FTsqnVwhiAhWg€jOqiTYPpx
IfazasFEeLME$sf
Goran Granić , OIB:XTUBkDASnCs , predsjednik nadzornog odbora €gPfpDWbkKNcWuc$CKT#ncKKADNEtHNswouevŁbIoaHUJx€NHI€IUIEbVEflwRn
d@bmoŁ€GCoKMN
Meri Uvodić , OIB:VwAJFA&lJEX , član nadzornog odbora njTIqavSWsjWoLQOJB$ZJ&xGfEVgwUCUzE€EmwViyyvbraS€vs
tjNkNrsMjmEPcB
IVANČIĆ IVO , OIB:qPdjMLiSmTg , član nadzornog odbora RGVVErXrDgYGOwNSZModjWu
Povezani subjekti (7)
Lukša Lulić , OIB:rb@orjKb@zD , član nadzornog odbora &kWxe#ndYaRJOtŁyIF@w@$S
kzGCmIzFaMKzi&inuwF@TZSo$rq Povezani subjekti (1)

Podaci o subjektu

OIB: 28921978587

Ulica: Ulica grada Vukovara 37

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: BVADGBRs@X

Telefon: yBVeUx&EzW&

Fax: gXJŁx@ŁKhYH

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: upravljanje elektroenergetskim sustavom; kupnja, prodaja i razmjena električne energije i plina; servisiranje vatrogasnih uređaja; uvoz i izvoz električne energije; zastupanje inozemnih tvrtki; nabava opreme i repromaterijala za izgradnju i korištenje elektroenergetskog sustava; međunarodni prijevoz stvari u cestovnom prometu; usluga kontrole kvalitete vode, tekućih i krutih goriva, maziva, turbo i trafo ulja, te drugih materijala; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pržanje usluga smještaja; Računalne i srodne djelatnosti; Pružanje internet usluga; prijenos i tranzit električne energije; izdavačka djelatnost; javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži; javne govorne usluge u pokretnoj elekomunikacijskoj mreži; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; radiofuzijske usluge; usluge kabelske distribucije; usluge s dodanom vrijednosti; usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP); ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi; trgovina plinom; opskrba plinom