INA, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 13.7.2021.
OIB: 27759560625
MBS: 080000604
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 31.10.1990.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Avenija V. Holjevca 10
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 1920
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

13.952.209.426 HRK
- 34,9 %

ROA

-5,6 %
-9,1 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

52,3 %
-1,6 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

493.615.099 (3,5 %)
- 79,5 % (- 7,7 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,6
-0,2

Omjer duga i EBITDA

5,1
+ 3,5

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 19.869.147.228 15.098.734.655 18.384.556.896 21.924.434.628 G$tmepSPjxmocR ŁrYhQIiilm#CC$
Poslovni prihodi (HRK) 18.560.079.284 14.944.156.875 18.001.054.237 21.419.335.784 rhgqATpseN$qOj cEty@€€oPKzhHd
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -23,4 % -19,5 % 20,5 % 19,0 % THŁkm PTxQF@b
EBITDA (HRK) 881.676.075 2.507.387.230 3.432.405.972 2.932.631.458 €P€#TVXT€IiGK E@tyRfHrhPL
EBITDA marža (%) 4,8 % 16,8 % 19,1 % 13,7 % F$FiUJ NdtŁc
EBIT (HRK) -1.196.338.587 907.590.465 1.699.703.465 1.353.530.597 AZQQfMpJU€X ecKVDXtYUMnppN
EBIT marža (%) -6,4 % 6,1 % 9,4 % 6,3 % ZSrkŁ UiWFbt
Neto dobit (HRK) -1.202.448.637 160.021.170 1.424.695.394 1.334.288.921 ZAPhfxFwGdh GJtJFŁhHurhg
Operativni novčani tok (HRK) 1.128.469.275 2.226.019.082 2.764.834.721 2.733.014.466 RtXXq€D$FF#Q€ tIsmwjzG$qlbM
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) -6,0 % 4,5 % 8,8 % 6,5 % KcXeT ŁnYoQs
Financijske obveze 3.106.043.232 3.202.407.882 1.838.165.654 2.130.180.140 aoGIalAEzzGLY VH$€nKxnsOsyZ
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,7 0,8 1,2 1,0 ogg QQU
Omjer duga i EBITDA 3,5 1,3 0,5 0,7 Zb# V$t
Stupanj vlastitog financiranja (%) 53,0 % 53,4 % 61,8 % 59,1 % €bElXT RVLF@x
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,3 0,3 0,2 0,2 saB F$s
Broj zaposlenika 7.605 4.598 4.225 4.125 $xViM RdSiv
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 8.541 9.870 9.385 9.812 xŁzNfC #LViHx

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ferenc Zoltán Horváth , OIB:Ł@BJuCpJR&h , član uprave dN&D€jdpt€XxdJVeuQcRcZYK&lxpfxSfNXegWRUIQCaBBfJllmKUBaPBtdyB@lAOGFSPsw@XŁHILX@J$FnE#KHKM&Of
itbHSWat#axVywM@BSGvWgpFy@&U&@HDvhXuLmBzBdWBl
JÓZSEF FARKAS SIMOLA , OIB:woBU$NKjIqM , član uprave NrBaZeY@cpSDOuIvmF&VCTDMGNSiC#yMZni€#AYhŁ@DIHW@FGEV&CuxKY@NSQGVauaxvHgxsEdtDWŁEŁxUc&vdPWyqt
bCKPowooS$GQŁedK€QEHC@JTYrye€@hYOvDQCTdU
Barbara Dorić , OIB:fRWm$OM&RŁF , član uprave YhmmZFB&PFvKT€exqoZz&@gsdmsmddlhn@cAmIXx@RgEZbMS&pUMifMckGz$YOPsiKimBCxDfCBŁmŁoDKgUg
uRUEXQdC
Niko Dalić , OIB:Ce&eDRRxRjl , član uprave $ncICdKd€GKxOo$LuyOijrUAdeEaioWMy&olGuLB#FAE&TEPUVGDYVDS$IIfŁFCVXulVrNgnECgolT$gKALO
TQJahkSKlDc#Ł€
Sándor Fasimon , OIB:peeZzjHfVTS , predsjednik uprave djQvM€uFxGEec$KiNcZ€EulVMBmhRlLqtGPHp#wxdG#GiaA@€YeRz#TYvkZŁ&Iefbytov$behiHhorOjhljSMnYzL$p
zQWxg@WgHiMOIdDtR Povezani subjekti (1)
Darko Markotić , OIB:RMxHzKWVd#N , član uprave PKVujŁslRLPBqVocŁYVJoklizpysXMbKabTxXxZeeRHAF&vWdc#WEeDggpMqQ#yzŁuwPzUkhg$lKTdhtsCVz
pguV&QQxHMu Povezani subjekti (1)

Nadzorni odbor

Domokos Szollár , OIB:NWPGGHŁGkIQ , član nadzornog odbora vdjYWNMl&dydAPOC#&DTqZow&&OankCOPhQ€xTy#j$hyperGwz&MnE
@EE#haR€LOzvOrn€DCjKZGeH@MXcTwrGBhdT#tZQ
László Uzsoki , OIB:ZS@WjwpdVJ$ , član nadzornog odbora yKEzd€gsjNzbxXIoMJKkJPK#ŁuhrTWnŁ€nvNxdjv$MmmMYbeMoBQL€
Qp$zŁeJŁBQxMcyqSbVmhvNCdNsVFMHnmotpee&jjQsMl
Zsuzsanna Eva Ortutay , OIB:WVMŁmcVf#fX , član nadzornog odbora bbyWssuzuIJftFAt@ZC@fbvxwXIGglSGuNRDCDMxe@SwOMnLgbhibcZ
$ŁCf&VltOdwYŁyoq#VvGBddAiKb#AJqdSqyHCAn$ISfirVOMosxo Povezani subjekti (1)
JÓZSEF MOLNÁR , OIB:FnT#bfeUKJy , zamjenik predsjednika nadzornog odbora OTG#mHwixUIKyL@YxvNoRXzvMDeNgbJh€JmUXOTfg$OwrfICQhGdU&K&$NFaDSUQz€jzCRD
ZgzIqbkŁbeVLQzCEkNbYcBOFdj#fxgfIOQCDtCCL
Damir Mikuljan , OIB:ajF€e&JAŁ&f , član nadzornog odbora Pvvl&flDNxqZj€wDCiAAwLZ
MBXIG€mqfxjŁyYbWGO
Gabriel Szabó , OIB:WŁ@izmVgGG@ , član nadzornog odbora X&fZkVZ$Hc&OKŁzrUxKjGjzhuaOYecqYgjhanZZuG@LGzCpYzsjLO&
UQSmxv#KcjALwjVSRnXqvAlnb$YfAkqGNRnNJUsh€LtpdzwzueaSewLePnŁW#ckb€QEiRnE
Luka Burilović , OIB:HSlIwvy€€Ch , član nadzornog odbora mMGPuoacpzntLDoINeirQcw
WLMLCoavBXy#€OyAQzwLVNkx@ Povezani subjekti (2)
Damir Vanđelić , OIB:sGpqZZvVqPz , predsjednik nadzornog odbora icPZAZysuLuJŁmhb
WlkB@hTF$UFR Povezani subjekti (1)
Jasna Pipunić , OIB:€ZEieiHoXhr , član nadzornog odbora UusFJhSfqtxUŁFlyk$$UEEs
avsphbDasŁDymJu

Podaci o subjektu

OIB: 27759560625

Ulica: Avenija V. Holjevca 10

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: O&UBggLhqjY@ODbmXP

Telefon: pAkTvj€PpWh

Fax: ŁBsLaHnYqDM#kK

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: Stručni poslovi zaštite okoliša; Postupanje s otpadom - skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji; Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija; Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u ˝S˝ izvedbi; Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću; Održavanje željezničkih tračnica; proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; opskrba električnom energijom; proizvodnja naftnih derivata; proizvodnja biogoriva; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; trgovanje, posredovanje i zastupnje na tržištu nafte i naftnih derivata; proizvodnja toplinske energije; distribucija toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina; izvođenje rudarskih istražnih radova; eksploatacija nafte i prirodnog plina; oplemenjivanje mineralnih sirovina; izrada rudarskih projekata; proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije; isporuka i prodaja plina iz vlastite proizvodnje; istraživanje i eksploatacija geotermalnih, mineralnih i podzemnih voda; proizvodnja i promet prirodnih mineralnih i drugih flaširanih voda; izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izrada elaborata izmjene, označivanja i održavanje državne granice; izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte; izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata; izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata; izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata; izrada elaborata katastarske izmjere; izrada elaborata tehničke reambulacije; izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik; izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu; izrada elaborata za homogenizacija katastarskog plana; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nakretnina; izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga; tehničko vođenje katastra vodova; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; izrada geodetskoga projekta; iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine; izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja; praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja; geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije; izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetske poslove koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta; izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; stručni nadzor nad radovima izrade elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; stručni nadzor nad radovima tehničkog vođenja katastra vodova; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; stručni nadzor nad radovima izrade geodetskoga projekta; stručni nadzor nad radovima iskolčenja građevina i izradom elaborata iskočenja građevine; stručni nadzor nad radovima geodetskog praćenja građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima praćenja pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; stručni nadzor nad radovima izrade posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; umnožavanje snimljenih zapisa; mjenjački poslovi; postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; punjenje plinskih boca i spremnika; održavanje i popravak plinskih boca, spremnika i trošila; popravak plinskih instalacija; poduka iz rukovanja i transporta ukapljenim naftnim plinom; stručni poslovi zaštite od požara; djelatnost privatne zaštite; detektivska djelatnost; izrada procjene opasnosti; ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanje u radnom okolišu; provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme; popravak i održavanje vatrogasnih aparata; obavljanje poslova provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, kao i opseg provjere tih sustava; skupljanje otpada za potrebe drugih; prijevoz otpada za potrebe drugih; posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada); odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; izvoz otpada; ponovno uvođenje nestalih divljih svojti u prirodu na području RH; poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina; poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak; stručni poslovi zaštite od buke; stručni poslovi zaštite od ne-ionizirajućeg zračenja; proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; stručni poslovi zaštite okoliša; ispitivanje ispravnosti zaštitnih sustava, električni, gromobranskih i plinskih instalacija i kotlovnica; opskrba brodova i plovila pitkom vodom; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; pružanje usluga informacijskog društva; organizacija savjetovanja, seminara i tečajeva; računalne i srodne djelatnosti; proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela; djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža; djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, posloven strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; grafički dizajn; grafičko oblikovanje i priprema; djelatnost nakladnika; distribucija tiska; djelatnost javnog informiranja; uređenje interijera; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga; prijevoz za vlastite potrebe; usluge u željezničkom prijevozu; kabotaža - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka; prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima; međunarodni linijski pomorski promet; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; izdavačka djelatnost; trgovina plinom; skladištenje plina; distribucija plina; opskrba plinom; trgovina električnom energijom; proizvodnja prirodnog plina; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; upravljanje željezničkom infrastrukturom; pružanje željezničkih usluga; djelatnost željezničkog prijevoza; privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata; pomorski agencijski poslovi; djelatnost prijevoza opasnih tvari; administrativne djelatnosti; usluge prijepisa, umnožavanja, fotokopiranja, uvezivanja i plastificiranja; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija; usluge s posebnom tarifom; iznajmljivanje motornih vozila: automobila, putničkih, teretnih i drugih vozila; istraživanje i razvoj iz područja geologije, kemije, biologije, geofizike, geodezije, rudarstva, nafte i tehnologije; provođenje osposobljavanja sudionika i pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite; obavljanje stručnih poslova za izradu planskih dokumenta u području civilne zaštite; djelatnost obavljanja stručnih poslova u području zaštite i spašavanja; snimanje iz zraka; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima; skladištenje ukapljenog naftnog plina; trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om; upravljanje terminalom za UPP; izrada dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina; Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju; Servisiranje vatrogasnih uređaja; Zastupanje inozemnih tvrtki; Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva know-how iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina, proizvodnja i prerada proizvoda iz zemnog plina te kemijskih i petrokemijskih proizvoda; Međunarodno otpremništvo; Skladištenje te lučke i aerodromske usluge; Održavanje komunikacijske mreže; Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom; Tehničko održavanje objekata; Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji; Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama, te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji; Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme; Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava, te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; Usluga pranja i podmazivanja vozila; Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje, radi izdavanja dozvole za tu radijsku postaju; Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKTIVA
PASIVA
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA marža (%) 4,8 % 16,8 % 19,1 % 13,7 % lLHlTR eWpJT
EBIT marža (%) -6,4 % 6,1 % 9,4 % 6,3 % iL@&$ oydGwZ
Efektivna porezna stopa (%) 19,7 % 68,1 % 19,6 % 19,5 % &pzŁZy m$acUU
Investirani kapital (HRK) 13.614.646.120 13.969.593.699 13.718.900.998 14.482.070.725 ixŁhOPqnvxkZVc &snMsYGvrL$aRF
Povrat na investirani kapital - ROIC (%) -8,8 % 6,5 % 12,4 % 9,3 % dDOzF xiTDpR
Povrat na ukupnu imovinu - ROA (%) -6,0 % 4,5 % 8,8 % 6,5 % PwFrG yOgDWq
Povrat na vlasnički kapital - ROE (%) -11,4 % 1,5 % 12,0 % 10,8 % IsQi& cCNWTv
Neto profitna marža (%) -6,1 % 1,1 % 7,7 % 6,1 % ZiStW gPkUYj
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Radni kapital (HRK) -1.510.596.322 -1.034.184.486 755.027.932 144.900.550 cbJPpAECMrBHSF GvPlxBc#&BmJuE
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,7 0,8 1,2 1,0 xŁu rWq
Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,4 0,5 0,6 0,5 JtH tMS
Koeficijent trenutne likvidnosti 0,0 0,1 0,1 0,1 NRQ inh
Udio novca u ukupnoj imovini 1,0 % 2,5 % 1,9 % 1,6 % KbQZZ VohiA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stupanj vlastitog financiranja (%) 53,0 % 53,4 % 61,8 % 59,1 % gNODwQ @UrMV&
Stupanj ukupne zaduženosti (%) 47,0 % 46,6 % 38,2 % 40,9 % V@CIyk pPjlY€
Omjer duga i EBITDA 3,5 1,3 0,5 0,7 hjj hgU
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,3 0,3 0,2 0,2 VnI htg
ZADUŽENOST n.a. n.a. n.a. n.a. g€OW BSN&
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Koeficijent obrtaja uk.imovine 1,0 0,7 1,0 1,0 Uue #bX
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine 1,2 1,0 1,2 1,4 Nw& zr&
Koeficijent obrtaja investiranog kapitala 1,4 1,1 1,3 1,5 hvF PmU
Dani vezivanja zaliha 52 74 66 59 tK yA
Dani naplate kupaca 26 39 27 30 OM WO
Dani plaćanja dobavljačima 33 58 29 34 hR la
Cash gap - Novčani jaz (dani) 45 55 64 55 yh SK
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operativni novčani tok (HRK) 1.128.469.275 2.226.019.082 2.764.834.721 2.733.014.466 BMuEmE&IxMoCk ŁJJHV€arcuQoF
Operativni novčani tok / EBITDA konverzija 128,0 % 88,8 % 80,6 % 93,2 % JmeRYyV OkDCxPG
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenika 7.605 4.598 4.225 4.125 G$xXA nM@Sc
Poslovni prihodi po zaposleniku (HRK) 2.440.510 3.250.143 4.260.605 5.192.566 RrMUqQqAu €€tbS$PJO
Prosječna mjesečna bruto 2 plaća (HRK) 14.844 17.630 15.980 16.853 qeFEep Tlh&yn
Prosječna mjesečna bruto 1 plaća (HRK) 12.617 15.022 13.617 14.382 X&pMuH GJ##tS
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 8.541 9.870 9.385 9.812 xaIHHV EFYCoh
EBITDA po zaposlenom (HRK) 115.934 545.321 812.404 710.941 @LmolWk ID$Qgxs
Neto dobit po zaposlenom (HRK) -158.113 34.802 337.206 323.464 GGHCFwk SsnOLdag
Udio troškova zaposlenika u poslovnim prihodima (%) 7,3 % 6,5 % 4,5 % 3,9 % uhŁzA kx&ab

Datum ažuriranja: 30.6.2021.

IBAN (43) Banka (9) Aktivan (11) Blokiran (0)
OdIJtexgQj€ŁQAjrSy#BW LGocHph@sbPLikhHKizqT@K@viozXzeEg aySBbRWIŁSwcqFXŁJLoRHmxJeeRHyDUiqHCJp uI
HiTL€xGSyjcYpSVPSMay& sEBGOc#Ł€VvaWfJfSmLmXŁOPh&z XrtxcUQKvOJxikYykGiO&wFtztmQUFswnfBh Ni
€€CO€pDcTEtgWlaTlb#nD ihj#bJXA$EXQXekPzhGEw QTLheVLMLWGS##VbkDN#FTJoJFN$pVhSgŁsQQozkBuoy AK
Ekp#Y@Cw&LACzUQ@QcAeA T$jKTVTPDeavI$JRŁbJVeIvFQmA QrwXWAmDQuQOjncnIbiDLUuŁdfVkvstFDoTŁRnDZIOGAKK# sw
lI&vE@EWCYzaRYbBcIgŁJ owtekCGn€SUayŁGlINkW# #llfo@nfJosMxcaGBfSBQUZhFwfb#xASUtt&IzEUIAY Im
omIkLCMFDzjQL€iGHEOxr zcomKymNmHUBYZIzTQl@FOpzSyn GsCyU#v&tl$eyTZwMc&KgI€Oq@LutNŁtxA€H#FbmdkMGnUH Fs
vzmw&dfjEkj&jIŁX&rASb pSWadDerIDiEoBYFGBEbhQBwDgA EGQYVFZUKUZbŁcFScgTfZ@ŁwlŁOŁHBVjacdnBsKojiD$rhj bF
LpUdMbkJQhqFLUCSExeŁh kbtJwwV$#zXkdCwlP@PBDxbi€dW ozZcr&FjEzpDluuVmwogxAbYihqggjRhxS€M Ba
$zg@NhVNMVPDG$Ivwxy@D IVVCdPYbubvIlVtnQDOxNUdKRfL lpdIUIdxqLiKDFvqhuO@QsCJhvpM$AxyMqNwF@ntcy$&E aE
uHfsidRNV&b€tSukvLqRx Vi#cwgJuzGMcUkYubEPpYŁaIcoA JERHzqs@r@yGmqEhCUrQ@JMAplCH@iZUUxIkvuFjkybCdMJ Cn
$zFH@qL$EGJEpvuUYsSz$ &NgmmTQr@MZzFPngPM#YZzq€ZfI lOJuXquA&xhQDxkTJ@lwqenxcF€cdTvnNtHFoCkcUanjXlk Vh
OWvczS$pc&#kwdZdrjwEd Oa#BUVDŁOFaUH&FZyqzuJŁgniqk JK#zBedrIVhy€glcouJcVdYRqFKoEbUTskZwDLhSiYTRcJB wj
TEŁtgIunbhQZSDD#NfM$M mljiJsEEAO$JxaIPU€ERB WpŁCJFQOi&bkoGYTJ@€BiWhCdJLis@KNw#kO#jGj€urlŁn Ns
BxAvGSAtSXAl&FlwŁQWxL uFOUxYkivXec@wqFKXqhj biMG@CoGuAWx#vD$hraiJphjHZIuGzG€GjKkmIrbhzpieF G$
$COw€HBRykcvigRoGPytL yR#jpHivyAjTCzKwxHHcJSteOl€ TX#XvNHpJ@&VXzpCrbMPeYdQYqmop€GFabjcbGLeuram#Ls FP
jrstYpv€WHXdbBaŁvQ@XF fQVAqpnCjeezjaVVSnD#ncqEGRPZM$W cHxeLcYX€FRTdz€iXAjZ@QUKytk&kYXjXjIXcixJwPl$iK Wg
MSnBLR&fxcTTotbTm#qFQ wL$XsQGBpOQjOVYFphLRLykGewI bKi$Qma&ccGuemYvtEDFfF$hKI#€kTQROZ€ffmUTh#bjNbX tf
ZvSZtD&EmTFdg@yJvcPMZ QOXor@KZ€@ncLEzbŁum$iaAANET erEl$dSŁeECERŁzMVIvEstPUdbgenuXndzx$NzChosz&#sh kj
gtkFOPs@uQYCrbxQkXtFC RIPtdEBWXioŁzENkCYkhJPErJlA XFkHKxddbcwbso&XzvTshsCAUUabIzKBUYA€R@hvCgpIghJ vb
SnyTSOvSiGvcCCTilaYQ& Yhxr&fMTxtsRmngdJAFsI€VaAgd nv€$pWKWOQbgRQGPPBprWlBIQXKJQjcR&€plCvwiPcKOz fe
ayyGL€wsRJ&tYŁAM€nŁPV RXjNMyJGJwzXympXqVG€H @UyyDJQc@QMgPEgbd@r€iKŁFzAGUcg&jIWJZOUUuŁwnyiL SW
kxPyINJUKysKJJIbqP&Gn XBOjXJjUSMQvu@ypnrŁJAFEchkw mfXy$VQ&aNjfwŁqvgfzTUKjBiLGdW$KGvftnsvYzYn$OZIa TA
VO$CqcRUuxTKJYDRYYAZ@ Htqba&dnsICmKVg$KsuQW YAgfOdcLHpBThYGIROBVwHEKHcOnrcNNkmrVq##nALgATl wu
HvCbgOAhzcVGANeWMtF&s VthTHnw$dKuxXyjnLsEXr txYfhŁ@CkGxryVZOzMHSq@€KSJvlseiSxVjŁ q$
hGx@bfnŁmAON&yyPYDzaU PvHXxiPYBAvPJRfMzŁdlkJJleQl ZŁFL&waNxBwDnFqN€NXnphpMK#@pkm€sTRjŁC#kTSwSUxJZ @e
Y&mQy€qXVŁr&deMVxRUuG O&TtUWqXxSqerGNCFDYlOkelhVT uIcRHjqSnp&FkTm€HYL€sGHvLRVaŁSuIsBXipwYWIV$UWG TB
$@gdIJUCBUc$RUxoXI@xS OVYitijqMavKCZDUOkkxDgnc&aw BDlŁ@VJjoKFgWrZRHBGGRXkCzSNbLurGxHsp Iv
wNmPalEfEaRHWU#UqpmB& ED&IdVTZfkmhŁMPzkIKWvsIAznV r&sCAcu#IjSSIoLk#nauVnFwEdwfPQuHjo€oixkhcYVrB vy
OGheFMMgWOnM$€@UzSeKe AM&RvwMyPpEDo€QIpPBWbXRUKYldb AxpQnpGUiuXWUeŁ@HyQŁDriPIIeuk@kXgUupNTXQhBVnN€ ED
tUMRtNb&GGBfhhf@wtŁtJ LOzezpcpNh$JZqxjXFtHSsHNVrAavqXLFQjJ€X OTsZWyajXHuFNVzŁCybsQd@cPYxe€TZOZZn ft
gTqV$HjSAlJvMRhQdl@wu @GaiFYtUwt&LaOSIB$iwz@XMUIH InI$Ch@rVj$SBKeluWzBxS€VjCN@DJCWrQmMJkAIyRhsYAQ vp
YrX@PGRUKgYfptSZy$P#y Zkryy€BXiLB@IUqRŁuBg$vaapTh ta€IUfvgRtLWOTTt€Ndsk@og&bySevRYIkZj IN
ziifKŁLikRicnccwuIcPh YE&Ot@#@FozJwAjKCYehqyOA&Tk &mulal@SJei$MNnmMzidmcMkGEqAnLoOwkQBZ#OoKCRAdvj Vc
LhtCqGQKhAUhNScS#mVjX lsŁUvbZ$kjOHkKAHau#JqPSNUjv ŁeK#&Azt$ADVRuqmWrSGnRStLgoN#dmHayk& GY
TLkRMLaqey$emxjQoSMyH qZKgBdWOw&FqQS€$CAGhr wKU€€APxh$jzgMaLGlK&UPBŁZ&hQRtPMrf€jALCeV€ŁV KG
WssawzaXvb#TŁfEogPHTm umciFZIX€RCjOwKeeTZTQHJHFyC ŁRPZFCsq@F€OuAPXcjRVQOeCqu#TdeSaAhFXnBieMDZgZVK fP
yrkchnpDrXUOxXZgltuZK ŁvhoxDKEbRYpuNmgvdŁXojQLJ€L CGypWqvosv#zwlym$CvIjM#E€QasRMRcnFŁCUZpTDX@uA iF
hCqkQHIDZ#@kYaV$bijXJ gzjgjGvfu&Q@nULObmLg&$j abE#iCBTX€oYcxApdCOzGAUasAqMH@Ljj@ŁGH B#
@r#&fpmtrklbC#nqUapZw BRGQBcuzzBjWBU&UFY#DU@bdRqg oQPsmSaGpjvPoK€xqkxmzTuŁVRftnTlspsNKjrxppzvkcil VK
Łjsny#v@asRA$TCQKc€Xq nHyŁ&KZŁUzozYdUCŁC#TUlQFYo€ biLYJWsO$luy€ldbYYSB$e$Hc&dXSbh#ebbdrnPqBrFGUNB Up
IumŁV&gEPQmaPxjKM@aJC €nqCRztwBIobC jTsOeGe&nXŁDhbNcKAE#fFwŁOSkmQZOertvAxZp$DdBATD NS
Rje@nXHDN&OPtzQW€qfvo XcThUŁciuŁ$PXTŁvpgEWo&jcalP jrjUSodjLCkGCIhkIPUec&WIA€rRpfpE#TM €C
Vg&owVkn$@UfU€ULRrHvN LRqsSbc$CHuUmFzthuFBdSCt&JK qpoBbxNIVl€EDJLŁ$MrASPReKTpLo€n€VRR LS
Broj dokumenta Datum Sud
Tt-21/30775-2 09.07.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/30775-2 09.07.2021 Trgovački sud u Zagrebu
R3-21/6184-1 20.05.2021 Trgovački sud u Zagrebu
R3-21/6131-1 19.05.2021 Trgovački sud u Zagrebu
R3-21/5750-1 12.05.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/14312-1 19.03.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/9001-2 27.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/9001-2 27.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/7956-2 25.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/7956-2 25.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/8068-2 23.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/8068-2 23.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/50688-2 01.01.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/50688-2 01.01.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/47480-1 05.12.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/14512-1 18.11.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/14275-1 11.11.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/13841-1 24.10.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/27081-2 03.09.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/27081-2 03.09.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/20671-1 08.08.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/9765-1 17.07.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/13127-2 17.06.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/13127-2 17.06.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-20/6969-1 03.06.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/9235-2 29.04.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/9235-2 29.04.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/42589-2 03.01.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/42589-2 03.01.2020 Trgovački sud u Zagrebu
R3-19/17866-1 12.10.2019 Trgovački sud u Zagrebu
R3-19/7964-1 03.05.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/14267-2 09.04.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/14267-2 09.04.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/32245-2 07.09.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/32245-2 07.09.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/27637-2 19.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/27637-2 19.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
R3-18/8482-1 19.05.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/14156-2 10.04.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/14156-2 10.04.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/29504-2 28.07.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/29504-2 28.07.2017 Trgovački sud u Zagrebu
R3-17/7300-1 31.05.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/21286-3 25.05.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/20845-1 17.05.2017 Trgovački sud u Zagrebu
R3-17/5928-1 05.05.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/2670-2 23.02.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/2670-2 23.02.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/8623-1 23.02.2017 Trgovački sud u Zagrebu
R3-16/17439-1 22.11.2016 Trgovački sud u Zagrebu
R3-16/16463-1 12.11.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/23082-2 07.07.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/23082-2 07.07.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/13833-2 27.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/13833-2 27.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10906-2 15.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/10906-2 15.04.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/29936-2 03.11.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/19545-2 08.07.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/8464-2 16.04.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/23365-2 26.11.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/17651-2 10.09.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/17353-2 28.08.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/14244-2 25.07.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/15297-2 12.09.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/2452-2 22.03.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/21823-2 18.02.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/22071-2 28.01.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/2099-3 17.01.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/11380-2 12.09.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/7902-2 29.06.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/12141-2 28.12.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/10958-3 21.12.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/9688-2 07.11.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/8552-2 19.09.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Naziv dokumenta Broj dokumenta Datum
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8978/2021 21.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8996/2021 21.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-9002/2021 21.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 21.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 21.10.2021
Rješenje od dana 7. listopada 2021. godine sa prijedlogom i prilogom Z-8946/2021 21.10.2021
Rješenje od 22. rujna 2021. 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-8229/2021 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 20.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 20.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 20.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. lisotpada 2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listpada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-7401/2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-7401/2021 19.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8932/2021 19.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8924/2021 19.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8929/2021 19.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8906/2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-8262/2021 19.10.2021
Rješenje od 7.10.2021. uz prijedlog i priloge Z-8911/2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-8034/2021 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 19.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. Z-8012/2021 19.10.2021
Rješenej od 14. listopada 2021. 18.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 18.10.2021
Rješenje od 14. listopada 2021. 18.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 15.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021. 15.10.2021
Rješenje i oglas od 11. listopada 2021. godine sa prijedlogom i prilozima 14.10.2021
Presuda od 13.10.2021. Pr-2236/2017 13.10.2021
Z-9411/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021. uz prijedlog sa prilozima Z-9411/2021 11.10.2021
Z-9544/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021. uz prijedlog sa prilozima 11.10.2021
Z-9661/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima 11.10.2021
Z-9666/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9666/2021 11.10.2021
Z-9513/2021Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9513/2021 11.10.2021
Z-9656/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9656/2021 11.10.2021
Z-9417/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9417/2021 11.10.2021
Z-9633/2021 Rješenje i oglas od 11. listopada 2021., uz prijedlog sa prilozima 11.10.2021
Rješenje od 07.09.2021. 08.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave OVRV-2050/2020 08.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave OVRV-2049/2020 08.10.2021
Podnesak od 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021. Povrv-2223/2020 08.10.2021
Rješenje od 7. listopada 2021. Z-6451/2021 08.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021 08.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021. 07.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021. 07.10.2021
Rješenje od 5. listpada 2021. 07.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021. 07.10.2021
Rješenje od 5. listopada 2021. 07.10.2021
Rješenje od 27. rujna 2021. godine sa prijedlogom i prilogom Z-9185/2021 06.10.2021
Rješenje od 24.09.2021. P-7099/2009 06.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Presuda od 05.10.2021. 05.10.2021
Rješenje od 09.07.2021. 04.10.2021
Z-8977/2021 Rješenje i oglas od 21. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 04.10.2021
Rješenje od dana 29.rujna 2021, godine sa prijedlogom i prilogom 04.10.2021
Z-9312/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021., uz prjedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9294/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9262/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9207/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9228/2021 Rješenje i oglas od 21. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9238/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 01.10.2021
Z-9245/2021 Rješenje i oglas od 29. rujna 2021. 01.10.2021
Rješenje od 27. rujna 2021. Z-6329/2021 28.09.2021
Rješenje od 27. rujna 2021. Z-6400/2021 28.09.2021
Z-9115/2021 Rješenje i oglas od 27. rujna 2021. uz prijedlog sa prilozima 28.09.2021
Z-911/2021 Rješenje i oglas od 27. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9141/2021 27.09.2021
Z-9122/2021 Rješenje i oglas od 27. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9122/2021 27.09.2021
Z-9106/2021 Rjepešenje i oglas od 27. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima Z-9106/2021 27.09.2021
Z-9185/2021 Rješenje i oglas od 27. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 27.09.2021
Z-8923/2021 Rješenje i oglas od 24. rujna 2021. uz prijedlog sa prilozima 24.09.2021
Z-8926/2021 Rješenje i oglas od 24. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 24.09.2021
Z-8931/2021 Rješenje i oglas od 24. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 24.09.2021
Z-8935/2021 Rješenje i oglas od 24. rujna 2021., uz prijedlog sa prilozima 24.09.2021
Rješenje od 23. studenog 2021 Z.-6339/2021 24.09.2021
Rješenje od 23. rujna 2021. 24.09.2021
Rješenje od 23. rujna 2021. 24.09.2021
Rješenje od 23. rujna 2021. Z-6430/2021 24.09.2021
Rješenje od 23. rujna 2021. Z-6483/2021 24.09.2021
Rješenje od 23. rujna 2021. Z-6848/2021 24.09.2021
Naslov Područje Datum
nabava goriva Roba 13.09.2021
nabava goriva Roba 07.07.2021
energetski transformator za CPS Molve Roba 08.06.2020
lož ulje ekstra lako za osnovne i srednje škole Brodsko-posavske županije Roba 09.06.2020
servis sustava kemijske pripreme vode (KPV) i reverzne osmoze (RO) Usluge 18.05.2020
lož ulje ekstra lako Roba 20.12.2019
horizontalne centrifugalne višestupanjske pumpe s elektromotorom Roba 13.05.2019
nabava pogonskog goriva za potrebe brodova Jadrolinije Roba 28.01.2019
isporuka, ugradnja i puštanje u rad sustava linearnih pogona dubinskih sisaljki s klipnim šipkama i telemetrija za deset bušotina Mješovita nabava 12.09.2018
nabava pogonskog goriva za potrebe brodova Jadrolinije Roba 10.08.2018
naftni proizvodi gorivo (grupa 1.) Roba 30.04.2018
mobilna skid jedinica za komprimiranje plina na bušotini Molve-35R Roba 28.02.2018
vijčani kompresori za CPS Okoli i CPS Žutica Roba 19.01.2018
izgradnja sustava automatizacije rada bušotina koje rade pomoću dubinskih sisaljki Roba 05.09.2017
nabava goriva za potrebe voznog parka Jadrolinije putem kreditnih kartica za gorivo Roba 14.04.2017
rafinirani naftni proizvodi -Veleprodaja Roba 06.02.2017
nabava pogonskog goriva za brodove Jadrolinije (plinsko ulje obojeno plavom bojom i plinsko ulje sa 0,0% udjela FAME) Roba 02.01.2017
isporuka, nadzor instalacije, puštanje u pogon i pokretanje kompresorske skid jedinice za potrebe bušotine Kalinovec Roba 07.11.2016
loživo ulje srednje-LUS I Roba 03.10.2016
inhibitor korozije za sabirno transportni sustav nafte Roba 27.06.2016
inhibitor korozije za sabirno transportni sustav nafte Roba 27.06.2016
nabava loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja Roba 18.02.2016
Popravak i servis mehaničkih brtvenica John Crane Usluge 08.12.2015
loživo ulje ekstra lako LU EL EURO za potrebe osnovnih škola kojih je osnivač Grad Pula Roba 21.10.2015
SN (srednjenaponski) 10 kV blokovi za zamjenu u trafostanici Stara centrala sa FAT (Factory Acceptance Testom-OFIG) Roba 07.09.2015
uzlazne cijevi (tubing) 27/8 i plastificirani 2 3/8 Roba 18.05.2015
natrij hidrogen sulfit 39-40% Roba 31.03.2015
usuge osiguranja i kontrole kvalitete za investicijske projekte (grupa C) Usluge 15.12.2014
stručni nadzor za investicijske projekte SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Usluge 03.04.2014

Datum ažuriranja: 1.1.2021.

Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti
Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti