BRISAN

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB, d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 10.7.2021.
OIB: 96330310281
MBS: 080211313
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 26.2.1998.
Vrsta postupka: Bez postupka
Datum brisanja: 5.2.2021
Ulica: Širolina 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 4211
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

- HRK
- %

ROA

- %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

-
-

Omjer duga i EBITDA

-
-

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 668.760.937 1.147.671.360 781.944.853 1.247.717.949 DzOTs#j#GoJ J
Poslovni prihodi (HRK) 639.639.537 1.077.883.030 727.066.355 1.173.004.818 HffbNor&hlF S
Rast/pad poslovnih prihoda (%) -8,0 % 68,5 % -32,5 % 61,3 % @podRZZ z
EBITDA (HRK) 427.023.353 865.418.067 494.157.581 907.721.802 nzzATzOkcXŁ J
EBITDA marža (%) 66,8 % 80,3 % 68,0 % 77,4 % FM@Zmi L
EBIT (HRK) 212.388.986 611.392.685 212.124.546 627.187.051 bAxMbNIBuL# X
EBIT marža (%) 33,2 % 56,7 % 29,2 % 53,5 % uPqPZl l
Neto dobit (HRK) 135.631.244 589.711.097 174.021.209 640.210.136 azucREOGIxc r
Operativni novčani tok (HRK) -364.433.076 859.239.936 496.762.380 908.321.787 DkxNYmCmeGq N
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 5,6 % 12,8 % 4,9 % 14,1 % wRchU w
Financijske obveze 7.461.395.961 7.285.827.048 6.699.034.832 6.146.452.961 cnŁB&qhMU$WŁC y
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,4 0,7 0,5 0,7 @oJ T
Omjer duga i EBITDA 17,5 8,4 13,6 6,8 JXcw t
Stupanj vlastitog financiranja (%) -100,8 % -54,5 % -55,8 % -40,3 % jŁ&tDPb t
Omjer duga i vlastitog kapitala -2,0 -2,8 -2,8 -3,4 seuB A
Broj zaposlenika 39 34 35 39 ED j
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 15.475 12.861 12.851 12.365 $dxanr H

Odgovorne osobe

Osobe ovlaštene za zastupanje

Miro Škrgatić , OIB:HoUyjTNKZŁw , predsjednik uprave MY@uuIEZjMdE$oFQgbŁŁT$NumV#iKYRjiANxL€oDRiRe#LQ@#O@k@AxycpŁHsKxZuMaToxYUcQ&BS&QsJjkPKTŁkŁVŁoP
o$eYZFFŁvkMWfPbp$wKs Povezani subjekti (1)
Tomislav Tkalčić , OIB:pVjgMJjybpo , član uprave cYmNiBdzcLmKtADutpJQaJdcŁf$yM$cGU#e#GjNH#TRQdpYsLGvFsfYBPIqibhBPQKEZFe#mG$IgwMMbwdFBumAiVFyxbcfYrPANfUSFh$YlkPbZ$eGlE&ObeDxqZBvkYjHE@LNRJs$Nqi&qvXYg€YtnTrsBQbVI#iBLmTV@SzU#JTOta#Aj
kXEaLUWjZbQyR

Nadzorni odbor

OSTROGOVIĆ JOSIP , OIB:fEwŁ$eJECil , predsjednik nadzornog odbora fZsJYeNvgUfQL&rb€€TyXDCytJ@bŁbZfUcum$jZB@CCqKegu€soFEOsHVqRkUQUgzFqxa@uDVzxaBŁIilXnBorZQNBefyIXisoJRZv@dvzCpU
$nUrJBpznfKTQgN Povezani subjekti (3)
MARKO ŠOŠTARIĆ , OIB:$PdcraxOR€R , zamjenik predsjednika nadzornog odbora LhpdzyWhyGxLHŁVzzAjGFfWQ#jfMjavFZKqdR@CRbzŁUuYRUsF€UQVKGBTM€OxUPlCFnukVhDgvjmW&FLNxxVxqJvgXQjwSMClEJVMm@aitNuVcV@PzDjcY
PKUe€E€RZqcWkqx&vBK Povezani subjekti (1)
Boško Jolić , OIB:z$P@$BK##lg , član nadzornog odbora ZJYJmzKxH€WjbuEzGrNY@NhReU$Wj@zEWtJCNLhKCkKD#fmbH
@RuJYIb$xxHePaeA

Podaci o subjektu

OIB: 96330310281

Ulica: Širolina 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: ceFA#wyflN

Telefon: #jWOjvP$cAh

Fax: QMUBhRUpCdV

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: gospodarenje javnim cestama; usluge smještaja, prehrane, točenja pića i napitaka; kupnja i prodaja robe; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; usluge informacijskog društva

Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKTIVA
PASIVA
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA marža (%) 66,8 % 80,3 % 68,0 % 77,4 % yfV€hS V
EBIT marža (%) 33,2 % 56,7 % 29,2 % 53,5 % AjkwUi J
Efektivna porezna stopa (%) - - - - gO@A$ G
Investirani kapital (HRK) 3.663.986.931 4.678.129.115 4.265.358.108 4.352.459.179 RlY$XGCYyZ#Ge F
Povrat na investirani kapital - ROIC (%) 5,8 % 13,1 % 5,0 % 14,4 % UtIhg W
Povrat na ukupnu imovinu - ROA (%) 5,6 % 12,8 % 4,9 % 14,1 % VCjfJ g
Povrat na vlasnički kapital - ROE (%) n.p. n.p. n.p. n.p. d€Le F
Neto profitna marža (%) 20,3 % 51,4 % 22,3 % 51,3 % Qwr@h# @
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Radni kapital (HRK) -415.712.155 -260.035.781 -417.020.258 -188.327.996 CKMShrL$NDDL b
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,4 0,7 0,5 0,7 uYU q
Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,4 0,7 0,5 0,7 $iu W
Koeficijent trenutne likvidnosti 0,1 0,6 0,1 0,3 Nff a
Udio novca u ukupnoj imovini 1,3 % 10,2 % 2,9 % 4,3 % m$vwo T
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stupanj vlastitog financiranja (%) -100,8 % -54,5 % -55,8 % -40,3 % XLOkeLJ q
Stupanj ukupne zaduženosti (%) 200,8 % 154,5 % 155,8 % 140,3 % Bu@lP#H S
Omjer duga i EBITDA 17,5 8,4 13,6 6,8 jbXX N
Omjer duga i vlastitog kapitala -2,0 -2,8 -2,8 -3,4 lRIm &
ZADUŽENOST n.a. n.a. n.a. n.a. msHE QGXV
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Koeficijent obrtaja uk.imovine 0,2 0,2 0,2 0,3 puP g
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine 0,2 0,3 0,2 0,3 uwe s
Koeficijent obrtaja investiranog kapitala 0,2 0,2 0,2 0,3 ysh Q
Dani vezivanja zaliha 20 161 36 191 #Pf e
Dani naplate kupaca 16 11 14 9 iL V
Dani plaćanja dobavljačima 85 89 78 70 Q& K
Cash gap - Novčani jaz (dani) -50 83 -27 130 g& b
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operativni novčani tok (HRK) -364.433.076 859.239.936 496.762.380 908.321.787 xPc@#pneyfX e
Operativni novčani tok / EBITDA konverzija -85,3 % 99,3 % 100,5 % 100,1 % U#jgozY W
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenika 39 34 35 39 Em s
Poslovni prihodi po zaposleniku (HRK) 16.401.014 31.702.442 20.773.324 30.077.047 cign$BEtkp j
Prosječna mjesečna bruto 2 plaća (HRK) 28.196 23.510 22.872 22.484 T€OP$y y
Prosječna mjesečna bruto 1 plaća (HRK) 24.054 20.028 19.491 19.143 iWXŁGE w
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 15.475 12.861 12.851 12.365 anWbmd E
EBITDA po zaposlenom (HRK) 10.949.317 25.453.473 14.118.788 23.274.918 tjqaRJŁiwa k
Neto dobit po zaposlenom (HRK) 3.477.724 17.344.444 4.972.035 16.415.645 zlQPhZjdd L
Udio troškova zaposlenika u poslovnim prihodima (%) 2,1 % 0,9 % 1,3 % 0,9 % DVFiZ j

Datum ažuriranja: 6.2.2021.

IBAN (26) Banka (14) Aktivan (1) Blokiran (0)
ks&kxEljiETrp#€EdMTOi p€QZiJ#BKDg€YPNMQk ZXiwA#CndD@fh#YhCD€UXbboh#QLrcpxQ$ouKGIQegbX €M
e€EŁnLJSPC&HHYAscsgOo Q€ptx@vEz$ŁRinrMmcBlHiZsOŁA xetŁkY€woFP#TLcLIBHvwTBQFDMCJWQBj€vNVHAmKo#ehN HS
$GNjNxKAKspfUruepŁzpN n€tzGJmkGrdwFpNQCXWGkMKVQHw &GŁyNOjoYPwUqBUgl@BdmFRZ&bTGCrjdvBwnŁsliwGexth CV
jyjpTFSQBnZRtPhWdNw#Ł ezlLW$w€shJzRrZzŁtc&dX€EMRD w&aPULakTqDHoXZC$xIz€w@jNCYCAcnHKjsIvHzfFQugP pV
NG@&JVIKyGdlGJChTNWAe tn#FqOTzgID@SCvzer€vaiQpjNY &NNMBTVoTQCDk#w€fVhIwArZolBpSEjVGA$&T#w&ŁnGgOp# Kg
rRKOlPFNbtSoTŁALYoez$ CMarMxSlya&HfsSSLyUlxFYDjQT HgCQLmnwP€t#CO#w$ysMZOyGdlePKGBnjg€eRXl$zFcDNE aj
jLiIreHnSJKoAIhExrNZn $SjaGQgJWCQhElh$ZfxCxwŁNaMz &#€VSNJ$PQeQXwHJtHYYE$c&RnhlEbkMlDnMcE#OxcmlJB hk
ApwaTuay€cZAfiQLu#Ert Z&QDdKNZwQImAAEstrSON UdhbNR#VaVGdyNPzJPRPkfmJyzhPHCGSZeMhtbB@$favtf dI
wcziD@@p@$SUXSFTSŁLZo DRVtPSpALTFTEHQgMpWhO ywgpidMUcafRoIYhMPnlA@pŁPEN€CssbDHvZfNgpLtwwku sY
HIkdGziyzwqTZ€WZoswlA iImCH&uJyIlQbf$jH@&OM hmWvWruaW$B$tGfcwErmDp@hnJdxeFkyosVgAlRgDUYspP fs
uElGycge&YOoiQjywWDET J$wYZGAUfv@#€EqAŁrwQu CDNDxaEvzzycoa#pQaCaeizZqnSeHvWRNDUytKWOfQp$EB cW
PFPbVNTebUjGsrQrDcLaW fwcPlMŁRJemmwIypGvyvA USwsHsfZJAfR$zgYŁFhHfKLFaG$IzTVVigfcKZzEMsqUlH eM
€JovsOzvIlmnljQPmJ$TS B&vmoDSXbrvŁW&#KnfvSl nCuMXhIZF€@jymIsAGfwcqK$xlMUUccVeŁVPsxclrPBm wC
tDOB$fptvKRkQf$$EqbaN UmtcNODKraIPBjZQGbhwu MfEbNLGwT&$UhfohOYRbqkZwbAeRctkAyXgaNYsAxE$HLT mB
zieMJeSc#lkrKiewIRToI IGAŁeazgepPnxPjLF upyN€SsIOmbWQDBSTqZYLJŁxiUH#bdqON&MfŁP$IoNWMNFH YM
lf&ysmifzVV€lNtIrHDGu sTaeQd&jlVOŁbPyLRUKg@ZWfsphJY ETŁVGwsjXOWEiPpAplrdQfvo&OvzE€euUaMQ$AFJBZo&$J zx
GvrA&X$uuJnJh@pTPyQNv dpuklUPGHrAF$C@JsuYC RcGwYŁZbŁjmRijQSCLRrgfoC$IcBmWGFcvsLMnuNUvkI IU
tTZmwqiGRq@Ytdw&aSNfL GteGvdcdLpD#suooNpQVzobaPPBpeyKv$ viMlIp#EjtfNVzqCOsEdPwMEDmfObunxzExŁGbihgauFn$B #H
ŁbkYrXfrAgFDUwHŁxWbuz DHQc&oVXŁVqdUUuLMb TZZUaBbdF€@nDlYTFYdHPbxWigpSxctKmJAbaksvaaLPZC on
y$ApspUD€i€ybsKOcKcXc XxluqRvAlHJeBl €gsbzZmYcCu@€oAA&xLPWeID€€CO@&wo&qfQ&XAdCrZJs &T
wRkHMmwViCjY$ajJeF@PC €bqAaKrTspzLCpXmSpbP#Jn#tii hIPlm€EtTIWLLlkPP#epY#sytOtsDRDGnhIrkZOeDljSJSP DO
fXkyEzJOdtzqRAPxTFeDb dkaPKUOIfj$dpvslbu dPhW&blTTiDRŁKfKE#ŁXuovŁUNQvtRaFojpgL&OetfB$fcR &S
KknqcXpgsXhOUdgRiMQgv ky€ryAJtEur€z aHwX@HSwkJx&fKdUOzFlrUŁusqeoX€TtcWkFJsvTZdtOu# $a
€QpfyzOptwiKWtIMLdJDt yPFGPRSwLg€wiOZn kNjdWWW$MICplBjWsXKXZarj&W&kBMgLztdz&ZQczoKDJ PH
gfVawxOQKsx#aŁaRK&cdr NFcv@#$gshgtH vEcxFVCfNpKhWBzOzyMsjuRP@AzUUjAQTnylMoFWIpoysl Vd
Broj dokumenta Datum Sud
Tt-21/678-1 06.02.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-21/678-1 05.02.2021 TS Zagreb
Tt-21/678-1 20.01.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/50473-2 01.01.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/50473-2 01.01.2021 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/17294-3 27.08.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/17294-3 27.08.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/22602-1 08.06.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/10243-2 19.03.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-19/10243-2 19.03.2019 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/25651-2 04.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/25651-2 04.07.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/17654-2 04.05.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-18/17654-2 04.05.2018 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33312-2 12.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33312-2 12.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33311-2 08.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/33311-2 08.09.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/1628-3 26.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-16/1628-3 26.01.2016 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/22892-2 29.08.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/23897-2 21.11.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/19774-2 24.10.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/18471-3 17.10.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/9445-2 30.06.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/1900-2 30.04.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/1901-2 30.04.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-14/285-3 14.03.2014 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-13/17772-4 04.11.2013 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/10813-4 21.09.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-12/4016-3 06.06.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/20643-4 10.02.2012 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/7733-2 07.11.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Naziv dokumenta Broj dokumenta Datum
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 18.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 18.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 18.10.2021
Podnesak od 05.10.2021.; Prilog od: 05.10.2021.; Prilog od: 05.10.2021. 14.10.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave OVRV-1874/2021 13.10.2021
Podnesak od 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021.; Prilog od: 25.08.2021. Povrv-2223/2020 08.10.2021
Rješenje od 29.09.2021. 30.09.2021
Presuda od 29.09.2021. 29.09.2021
Presuda od 29.09.2021. 29.09.2021
Odluka od 29.09.2021.; Presuda od 29.09.2021. 29.09.2021
Rješenje Z-16298/21 29.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 28.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 28.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 28.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 22.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 14.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 07.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 07.09.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 31.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 31.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 31.08.2021
Podnesak od 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021.; Prilog od: 15.04.2021. Povrv-799/2021 26.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave OVRV-275/2021 25.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 21.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 11.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 10.08.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 29.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 26.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 26.07.2021
Rješenje o ovrsi OVRV-56/2020 22.07.2021
Rješenje o ovrsi OVRV-56/2020 22.07.2021
Rješenje 20.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 12.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 08.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 05.07.2021
Presuda od 02.07.2021. 02.07.2021
Presuda od 02.07.2021. 02.07.2021
Presuda od 02.07.2021. 02.07.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 28.06.2021
Rješenje od 01.06.2021.; Podnesak od 25.05.2021. Pl-125/2021 23.06.2021
Presuda od 18.06.2021. 18.06.2021
Presuda od 18.06.2021. 18.06.2021
Presuda od 18.06.2021. 18.06.2021
Rješenje od 18.06.2021. 18.06.2021
Presuda od 16. lipnja 2021. 16.06.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 15.06.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 08.06.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 01.06.2021
Presuda i rješenje od 26.05.2021. P-905/2019 26.05.2021
Presuda i rješenje od 26.05.2021. P-905/2019 26.05.2021
Presuda i rješenje od 26.05.2021. P-905/2019 26.05.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 20.05.2021
Rješenje o ovrsi 19.05.2021
Rješenje od 13.05.2021. 13.05.2021
Rješenje od 12.05.2021.; Dopis VTS Pž-1023/2020-4 od 27.4.2021. 12.05.2021
Rješenje od 12.05.2021.; Dopis od 03.05.2021. 12.05.2021
Rješenje od 16.04.2021. 16.04.2021
Presuda od 16.04.2021. 16.04.2021
Zapisnik od 16.04.2021. 16.04.2021
Presuda od 16.04.2021. 16.04.2021
Zapisnik od 16.04.2021. 16.04.2021
Rješenje od 16.04.2021. 16.04.2021
Rješenje-prekid od 14.04.2021. P-1546/2020 14.04.2021
Rješenje o ovrsi 13.04.2021
Rješenje o ovrsi 13.04.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 07.04.2021
Rješenje o ovrsi 02.04.2021
Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama 31.03.2021
Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama 31.03.2021
Presuda od 30.03.2021. P-132/2021 30.03.2021
Presuda od 30.03.2021. P-132/2021 30.03.2021
RJEŠENJE O OVRSI 30.03.2021
Rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave Ovrv-532/20 29.03.2021
RJEŠENJE O OVRSI 23.03.2021
RJEŠENJE O OVRSI 23.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-170/2020 22.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-176/2020 22.03.2021
Rješenje od 19.03.2021. P-1965/2020 19.03.2021
Rješenje od 19.03.2021. - prekid postupka (ročište 14.4.2021. neće se održati) P-767/2017 19.03.2021
Rješenje o ovrsi, OVRV-5664/2020 19.03.2021
Rješenje VTS-a od 30.11.2020. P-165/2021 16.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-177/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-173/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-171/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-164/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-162/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-159/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-158/2020 15.03.2021
Rješenje o ovrsi OVRV-5680/20 11.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-150/2020 11.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-149/2020 10.03.2021
Rješenje-prekid postupka od 09.03.2021. Povrv-520/2021 10.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-155/2020 05.03.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 26.02.2021
Rješenje od 17.02.2021. P-130/2020 19.02.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 18.02.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Ovrv-238/2020 16.02.2021
Rješenje o ovrsi na temelje vjerodostojne isprave Ovrv-247/2020 15.02.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 15.02.2021
Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 11.02.2021
Naslov Područje Datum
zamjena kanalica u tunelima na koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. Usluge 30.09.2020
nabava javnih govornih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži Usluge 23.08.2019
implementacija EU projekta Crocodile II. Croatia (grupa 1.) Roba 18.04.2019
izrada studije izvodljivosti za projekt Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb-Karlovac Usluge 03.01.2019
usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 11.07.2018
usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 03.07.2018
zamjena zaštitne žičane ograde na autocesti A6, dionica od Stare Sušice do tunela Čardak Radovi 24.04.2018
zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 10.04.2018
zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 09.04.2018
usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 12.02.2018
usluga osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje od odgovornosti prema zaposlenicima i kolektivnog osiguranja radnika za nesretan slučaj (nezgodu) Usluge 15.02.2018
izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova Usluge 09.11.2017
zamjena postojeće cestovne rasvjete prilazu tunela i tunelske rasvjete s LED rasvjetom u tunelu Sveti Marko na dionici Karlovac-Bosiljevo autoceste Rijeka-Zagreb Roba 18.08.2017
sanacija oštećenih dijelova asfaltnog kolnika na dionici Zagreb-Bosiljevo (jedan prometni trak po zoni zahvata) Radovi 09.01.2017
isporuka ENC interoperatibilnih uređaja s nosačima Roba 09.11.2016
isporuka ENC interoperatibilnih uređaja s nosačima Roba 09.11.2016
dobava i isporuka znakova s unutarnjom rasvjetom (ZUR) u tunelu Lučice i kontinuiranih LED znakova Roba 16.08.2016
sanacija asfaltnog kolnika autoceste zbog loše površinske odvodnje žljebčanjem, na lokacijama AC Rijeka-Zagreb Radovi 13.06.2016
sanacija asfaltnog kolnika autoceste zbog loše površinske odvodnje žljebčanjem, na lokacijama AC Rijeka-Zagreb Radovi 30.03.2016
sanacija oštećenih dijelova asfaltnog kolnika na dionici Vrbovsko-Delnice, autoceste Rijeka-Zagreb Radovi 04.01.2016
izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja u svrhu uknjižbe izgrađenih autocesta na cijelom koncesijskom području Autoceste Rijeka-Zagreb Usluge 06.11.2014
radovi izvedbe zidova za zaštitu od buke kod naplatnih kućica za most Krk uz cestu D-102 Radovi 07.10.2014
20.07.2021
19.05.2021
13.04.2021
13.04.2021
02.04.2021
30.03.2021
23.03.2021
23.03.2021

Datum ažuriranja: 1.1.2021.

Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti
Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti