AGROKOR PROJEKTI d.o.o. u stečaju

, Zagreb
Datum ažuriranja: 12.10.2020.
OIB: 89707684154
MBS: 080756043
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 2.3.2011.
Vrsta postupka: Stečaj (6.10.2020.)
Ulica: Trg Dražena Petrovića 3
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 7022
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

0 HRK
- %

ROA

0,0 %
- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

54,8 %
- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

0 (0,0 %)
- % (- p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,0
-

Omjer duga i EBITDA

0,0
-

Sažetak

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi (HRK) 80 10.529.699 - - h V
Poslovni prihodi (HRK) - 133 - - y P
Rast/pad poslovnih prihoda (%) - - - - A d
EBITDA (HRK) -22.058 -39.965 - - b j
EBITDA marža (%) - -30048,9 % - - Z
EBIT (HRK) -22.058 -39.965 - - @ i
EBIT marža (%) - -30048,9 % - - l T
Neto dobit (HRK) -240.436 -2.085.542 - - z Y
Operativni novčani tok (HRK) 421.835.976 -232.051.347 - - R jKx&$Zpl@Me
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 0,0 % 0,0 % - - Ł btb
Financijske obveze 4.180.000.000 4.181.000.000 - - $ aCSpFYikEIxLK
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,1 0,0 - - e vy#
Omjer duga i EBITDA -189500,4 -104616,5 - - B soh
Stupanj vlastitog financiranja (%) 53,6 % 54,8 % - - e kZZgUg
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,8 0,8 - - O FZd
Broj zaposlenika - - - - J H
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) - - - - p z

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

Ivica Todorić , OIB:xFhesPSxQxa , jedini član d.o.o.
snoHgrpN

Upravitelji / likvidatori

Snježana Vrkljan , OIB:zdoQlyOEvDY , stečajni upravitelj nAXGŁC$KKuPRhIozthWS&XYbATXRy#BOCNZsrPhHeweDEOWodJUQNmGrjŁlŁpdzR#ODf#OGBRuKYhzX$FBiVqm@uhT
BIQ&IuSlsKŁSJi$NP$x Povezani subjekti (85)

Podaci o subjektu

OIB: 89707684154

Ulica: Trg Dražena Petrovića 3

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; zastupanje inozemnih tvrtki; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; promidžba (reklama i propaganda); savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); otkup potraživanja s regresom ili bez nejga (engl. factoring); posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; djelatnost iformacijskog društva; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; poslovanje nekretninama; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; stručni poslovi prostornog uređenja; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim tvrtkama u Republici Hrvatskoj

Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AKTIVA
PASIVA
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naziv pozicije 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBITDA marža (%) - -30048,9 % - - I T
EBIT marža (%) - -30048,9 % - - x d
Efektivna porezna stopa (%) - - - - V Ogy
Investirani kapital (HRK) 9.499.779.564 9.498.664.697 - - E dmEM@GpQNJkz&
Povrat na investirani kapital - ROIC (%) 0,0 % 0,0 % - - k f@e
Povrat na ukupnu imovinu - ROA (%) 0,0 % 0,0 % - - V €Zw
Povrat na vlasnički kapital - ROE (%) 0,0 % 0,0 % - - Q M#o
Neto profitna marža (%) -300545,0 % -19,8 % - - O Wut
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Radni kapital (HRK) -4.370.380.076 -4.370.689.352 - - q caOr€bABc$NŁYF
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,1 0,0 - - c rOW
Koeficijent ubrzane likvidnosti 0,1 0,0 - - M €Yq
Koeficijent trenutne likvidnosti 0,0 0,0 - - L zkn
Udio novca u ukupnoj imovini 0,0 % 0,0 % - - V xROyT
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stupanj vlastitog financiranja (%) 53,6 % 54,8 % - - c aZIZoz
Stupanj ukupne zaduženosti (%) 46,4 % 45,2 % - - h bdUcej
Omjer duga i EBITDA -189500,4 -104616,5 - - R tuL
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,8 0,8 - - d HXh
ZADUŽENOST n.a. n.a. n.a. n.a. rEqD xTtl
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Koeficijent obrtaja uk.imovine 0,0 0,0 - - J KmU
Koeficijent obrtaja dugotrajne imovine 0,0 0,0 - - m &lD
Koeficijent obrtaja investiranog kapitala - 0,0 - - i uoT
Dani vezivanja zaliha - - - - X &
Dani naplate kupaca - 28.420.748 - - N x
Dani plaćanja dobavljačima 6.980.605 1.827.094 - - X G
Cash gap - Novčani jaz (dani) - - - - E E
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Operativni novčani tok (HRK) 421.835.976 -232.051.347 - - E dCULFznDplB
Operativni novčani tok / EBITDA konverzija -1912394,5 % 580636,4 % - - N oyK
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Broj zaposlenika - - - - R x
Poslovni prihodi po zaposleniku (HRK) - - - - O k
Prosječna mjesečna bruto 2 plaća (HRK) - - - - w I
Prosječna mjesečna bruto 1 plaća (HRK) - - - - H #
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) - - - - T o
EBITDA po zaposlenom (HRK) - - - - N U
Neto dobit po zaposlenom (HRK) - - - - I c
Udio troškova zaposlenika u poslovnim prihodima (%) - - - - M a

Datum ažuriranja: 29.1.2021.

IBAN (2) Banka (2) Aktivan (1) Blokiran (0)
MpgEnjŁbxsWfFDRJOVmGP wZNU$ayWlS$MZgB€RGjNOJŁWrVNl$ L#HgU@zGwTofibHEkzjrIPDfcChQO€KFkqp GA
Broj dokumenta Datum Sud
Tt-20/36792-2 09.10.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/2961-2 31.01.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-20/2961-2 31.01.2020 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/40104-2 20.10.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-17/40104-2 20.10.2017 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/34812-2 03.12.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-15/34812-2 03.12.2015 Trgovački sud u Zagrebu
Tt-11/3004-2 01.07.2011 Trgovački sud u Zagrebu
Naziv dokumenta Broj dokumenta Datum
RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE OVRV-2380/2018 04.05.2018
RJEŠENJE KIR-t-123/2018 KIR-t-123/2018 10.04.2018
RJEŠENJE KIR-t-123/2018 1 kir-T-123/2018 10.04.2018
RJEŠENJE KIR-t-131/2018 KIR-t-131/2018 29.03.2018
Rješenje kir-t-123/2018 KIR-t-123/2018 15.03.2018
RJEŠENJE KIR-t-132/2018 kir-t-132/2018 08.03.2018
Rješenje Kir-t-131/2018 Kir-t-131/2018 08.03.2018
Rješenje Kir-t-126/2018 Kir-t-126/2018 06.03.2018
RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE OVRV-10665/2017 03.01.2018
Rješenje Kir-t-621/2017 Kir-t-621/2017 23.11.2017
Rješenje Kir-t-679/2017 Kir-t-679/2017 23.11.2017
Rješenje Tt-17/40104-2 Tt-17/40104-2 08.11.2017
RJEŠENJE Kir-t-621/2017 Kir-t-621/2017 08.11.2017
Rješenje Tt-17/12354-4 Tt-17/12354-4 29.05.2017
Broj dokumenta Vrsta objave Datum
St-104/2020 Stečaj 27.07.2021
St-104/2020 Stečaj 11.06.2021
St-104/2020 Stečaj 20.05.2021
St-104/2020 Stečaj 29.04.2021
St-104/2020 Stečaj 15.04.2021
St-104/2020 Stečaj 12.04.2021
St-104/2020 Stečaj 01.03.2021
St-104/2020 Stečaj 11.02.2021
St-104/2020 Stečaj 09.02.2021
St-104/2020 Stečaj 27.01.2021
St-104/2020 Stečaj 22.01.2021
St-104/2020 Stečaj 04.12.2020
St-104/2020 Stečaj 27.11.2020
St-104/2020 Stečaj 06.10.2020
St-104/2020 Stečaj 04.09.2020
St-104/2020 Stečaj 24.08.2020
St-104/2020 Stečaj 19.06.2020
St-104/2020 Stečaj 19.06.2020
St-104/2020 Stečaj 03.03.2020
St-104/2020 Stečaj 14.02.2020
St-104/2020 Stečaj 07.02.2020
St-104/2020 Stečaj 28.01.2020
St-686/2019-2 Stečaj 09.09.2019
St-291/2019-8 Stečaj 17.06.2019
St-291/2019-2 Stečaj 14.05.2019

Datum ažuriranja: 1.1.2021.

Osoba OIB Funkcija Adresa Povezani subjekti