HOPS d.d.

, Zagreb
Datum ažuriranja: 15.4.2022.
OIB: 13148821633
MBS: 080517105
Pravni oblik: d.d.(dioničko društvo)
Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Datum osnivanja: 22.3.2005.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Kupska ulica 4
Grad: Zagreb
Poštanski ured: 10000 Zagreb
Djelatnost po NKD2007: 3512
Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.


Isprobajte besplatno

Ili se prijavite ovdje.

Status računa

Rejting

Poslovni prihodi

2.028.138.543 HRK
+29,5 %

ROA

0,8 %
-1,6 p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

68,9 %
-3,8 p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

436.514.141 (21,5 %)
- 18,3 % (- 12,6 p.p.)

Koeficijent tekuće likvidnosti

0,5
-0,3

Omjer duga i EBITDA

1,9
+ 0,7

Sažetak

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi (HRK) 1.861.727.475 1.764.589.987 1.727.167.274 hZFIBMhTkeZFY nzVNfXtbŁgKed
Poslovni prihodi (HRK) 1.854.279.374 1.755.516.225 1.725.653.581 VXQRbekPjŁUlH pkgI#XUO€QfOO
Rast/pad poslovnih prihoda (%) 11,5 % -5,3 % -1,7 % dDBiy# kdwJCT
EBITDA (HRK) 695.780.203 566.488.788 532.615.879 D#aJE#BhXoI #wmtJPXHqCM
EBITDA marža (%) 37,5 % 32,3 % 30,9 % BhOBGa Bkyadv
EBIT (HRK) 378.502.898 231.331.868 188.722.025 wc#F#Wemwv# GrMHbOZBSQ
EBIT marža (%) 20,4 % 13,2 % 10,9 % wzy$Ct hgtvn
Neto dobit (HRK) 289.017.060 176.207.762 132.152.122 WBvQOKcrLWW MnHP#SfWYZ
Operativni novčani tok (HRK) 788.741.286 937.840.306 846.831.772 LeAjBJxi@GC ŁMpqXwMD&QG
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) 5,7 % 3,5 % 2,7 % #anLt syOAX
Financijske obveze 649.263.091 516.090.855 445.144.753 XOLcvnMAlIO PTMaXedbTSb
Koeficijent tekuće likvidnosti 0,8 0,9 0,8 JFk f&w
Omjer duga i EBITDA 0,9 0,9 0,8 VEp pGl
Stupanj vlastitog financiranja (%) 79,1 % 76,2 % 74,7 % i@eOhJ ŁDRHyk
Omjer duga i vlastitog kapitala 0,1 0,1 0,1 Har WOV
Broj zaposlenika 1.074 1.086 1.160 smF$F FyPrW
Prosječna mjesečna neto plaća (HRK) 8.470 8.570 8.800 lgZfJ nkczQ

Odgovorne osobe

Osnivači i članovi društva

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, pod MBS: 080004306, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 28921978587 , OIB:$STOKBNŁYbE , jedini član d.o.o.
ŁwU&ZfmyZVSYiYroSaZvOd@aaS Povezani subjekti (17)

Osobe ovlaštene za zastupanje

Zlatko Visković , OIB:wrDyzwPRlpE , član uprave iqI@kZ$i#qwYT#eŁmwcyzbGp$ugccIRsBjqqRxjDCyghŁSq@UxjbJwLGjYCwzYGrZEWqKtnuMZwB$epjEiHkfvj
LXjHyvtJjruH$$ŁtgKuOpAKKFpYs
Dejan Liović , OIB:QQbMkaLSgmv , član uprave €ZPMPHWunEugaqhzKNYCJXBzTPidaqnN#Uwvau#Do$qnbqBbDhAEIklhXWzŁfyT@XhmF#r
ZWTVTOmTXiOGazpiF
Tomislav Plavšić , OIB:PoPXD##dvhs , predsjednik uprave Q#D&hRHjrsQX#EŁQrYYaOucWWkTWcYxdmzCdeSfIsFwS€RUTEkJFXGecXnf&@rHT
$srACbrZzPoI€KXFPARxO

Nadzorni odbor

Nikola Jaman , OIB:sGfVgFxsiLA , član nadzornog odbora €cWLfURiypLHYVdMQam&ZPEJmLk
bV#mQDnKbtLf
Dinko Andabaka , OIB:$poŁeg€HŁCy , član nadzornog odbora hS&OhoYNfUpvN€D#DrLCZE#
rMqQfinElZcTUUvFcDglLL#bAbl
Krešimir Ugarković , OIB:#VtŁZcXLBwX , član nadzornog odbora ykyQEVqlogOlpŁyYpfSPQD@soxZCw&JtPEK&t#HerVtEmqEAhEomphHunGiM&nurXbWku&
luXtd#QyG€tZbsOdDn@WO
Marko Dvorski , OIB:nS$iEhBnKUZ , zamjenik predsjednika nadzornog odbora MkY#O$DMevŁjZdLCd#XonXn@bbLZTOK$jTNwTTOHjryZnocFyedstlsu@aYsqkzPkEŁFQUoJmQE$fOQtŁGguqYH€hYzy$bXŁyivioXvewUGdhwOoKltkEEeM@BdxavOKyFD&YoEiRC€WRkXqKKoQns$tDjlnz@D
AF$kbtRQcgLTB Povezani subjekti (10)
Kažimir Vrankić , OIB:GI#SksmPH@d , predsjednik nadzornog odbora GKPyvCXoT€@QWA$@y#MpcZzn$oTCGQtzIYeRdZbZJcŁCJxeSovuV#NAmQi@GpUiCLDI@bkaZZsfAaweEKAURcY€#YyA#bUqvz@xFogwEVV$IoŁMaEy$oARgsFOfjjf@ECqGc€YVjKP$GdwMYlgwjY
BviXFAaBMa

Podaci o subjektu

OIB: 13148821633

Ulica: Kupska ulica 4

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Email: vYwF@ypbldRe

Telefon: qVZOOBG@Do

Fax: UmB$eFyY#i

Temeljni kapital: 2.147.483.647 kuna

Djelatnosti: tranzit električne energije; organiziranje tržišta električne energije; razvoj prinenosne mreže; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; trgovina električnom energijom; istraživanje i razvoj na području energetike; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i promotivnih aktivnosti; računalne i srodne djelatnosti; pružanje usluga informacijskog društva; djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; davanje u najam telekomunikacijskih vodova; davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova; usluge s dodanom vrijednosti; usluge davanja pristupa Internetu; ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga; održavanje i popravak motornih vozila; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; prijenos električne energije; vođenje elektroenergetskog sustava; pružanje usluga elektroenergetskog sustava; izgradnja, pogon i održavanje prijenosne mreže; proizvodnja i prodaja jalove električne energije; obračunska mjerenja električne energije; kupnja i prodaja robe; projektiranje, građenje i nadzor; umjeravanje i održavanje mjernih uređaja; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu