Rezultati pretraživanja

Naziv Datum
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak od imovine za zakupodavca temeljem ulaganja u nekretninu u zakupu od strane zakupoprimca 02.06.2021
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije 20.05.2021
Rok zastare za komunalnu naknadu 05.05.2021
Privremeno zatvaranje samoposlužnog uređaja 31.03.2021
Fiskalizacija samoposlužnih uređaj - neovisna o načinu plaćanja 31.03.2021
Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta 16.03.2021
Stopa PDV-a na dostavu 08.03.2021
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe 18.02.2021
Oporezivanje internetske prodaje PDV-om 01.02.2021
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta 26.01.2021
Prikazuje se 1 - 10 od 1658 rezultata