Rezultati pretraživanja

Naziv Datum
Nadzor zakonitosti odluka o lokalnim porezima 28.08.2020
Obveza uplate doprinosa za radnika 07.08.2020
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata 30.07.2020
Korištenje poreznih pogodnosti protivno zakonu 27.07.2020
Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza 24.07.2020
Zastara plaćanja komunalne naknade 20.07.2020
Primjena stope PDV-a 13.07.2020
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja 13.07.2020
Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) 10.07.2020
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu 08.07.2020
Prikazuje se 1 - 10 od 1595 rezultata