Rezultati pretraživanja

Naručitelj Predmet Područje Datum
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb antikorozivna zaštita dalekovoda Radovi 16.06.2021
Državna geodetska uprava, Zagreb provedba komunikacijske strategije za projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ (grupa 1.) Usluge 16.06.2021
Sveučilište u Splitu, Split laboratorijski uređaji (grupa 11.) Roba 16.06.2021
Lučka uprava Ploče, Ploče oprema za zaštitu mora od onečišćenja Roba 16.06.2021
Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Sisak izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje centra Gaming industrije Usluge 16.06.2021
Plinacro d.o.o., Zagreb izrada SUO i provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš za MP Vukovar-Negoslavci DN 500-50, Osijek-Vukovar DN 500-50 i Sotin-Bačko Novo Selo DN 800-75 BAR, PN-I-257-21-DT Usluge 16.06.2021
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica radovi na projektu Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Radovi 16.06.2021
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb izrada Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama Usluge 16.06.2021
Hrvatske šume d.o.o., Zagreb izvođenje šumarskih radova pridobivanja drva iz šume, uzgajanja šume i zaštita šuma od štetnih organizama (grupa 7.) Radovi 16.06.2021
Gradski prijevoz putnika d.o.o., Osijek građevinski radovi na modernizaciji tramvajske pruge i tramvajskih stajališta Radovi 15.06.2021
Prikazuje se 1 - 10 od 12718 rezultata